Měsíc říjen jsme zahájili výrobou hmyzího hotelu. Jako již obvykle jsme pracovali na úpravě terénu kolem altánu a připravovali dřevo na topení. Pomáhali jsme také při stěhování nábytku do nové knihovny, nepotřebné kusy jsme rozebrali a odvezli na spálení.

V rámci první akce pracovního kroužku ve školním roce 2022/23 jsme pomáhali s úklidem zbylého dřeva po chatce u psích kotců. Nepotřebný materiál byl odvezen a dobré dřevo (prkna, trámy) přemístěno a srovnáno pod školním altánem.

V květnu jsme se věnovali úklidu prostor mezi DM a budovou VOŠ a vybudovali nové schody k altánu. Pomohli jsme bývalému panu řediteli Štychovi uklidit uhlí na chalupě v Hodkovicích a na začátku června jsme úspěšně zakončili roční studium polštiny v rámci projektu KOMPETENCE 4.0.

Hlavní náplní Pracovního kroužku/fiktivní firmy PRAK byla příprava na veletrh fiktivních firem, který se konal 27. 4. v Liberci. Zde si mohli účastníci z ČR i Polska prohlédnout naše výrobky a blíže se seznámit s naší činností.

V březnu 2022 členové pracovního kroužku/fiktivní firmy PRAK opravili poškozenou zídku za garážemi, uklidili prostranství mezi VOŠ a DM, naštípali a srovnali dřevo u školního altánu a pomohli panu Mikulkovi s opravou sklepních dvířek pro bývalého ředitele RNDr. Štycha. Započata byla také výroba velikonočních ozdob.

V únoru členové pracovního kroužku společně s ostatními studenty pomáhali při rekonstrukci školní střelnice. Dále jsme připravovali prostor nové výrobní dílny, ve které se bude zpracovávat především dřevo.

Na začátku nového roku jsme uklízeli prořezávky porostů za školní jídelnou. Poté jsme pomáhali při čištění velice prašného prostoru uvnitř střelnice. Následoval úklid papíru z půdy školy a jeho třídění pro účely sběru.

Hlavní náplní pracovního kroužku v měsíci říjnu byla pokračující stavba altánu. Nejprve nám ze školního polesí přivezli dřevo, které jsme si sami nařezali a obrousili. Prkna jsme použili na střechu a trámy na boční kostru zábradlí.

První setkání pracovního kroužku proběhlo 8. září 2021, kdy jsme se zabývali především úklidem kolem rozestavěného altánu. Zarovnávali jsme terén po bagru, který instaloval komín altánu a vytahoval staré vyčnívající kůly, jež v zemi zůstaly po původním oplocení.

Pod taktovkou našeho kolegy Miloše Vláška pokračují přes léto také práce na školním altánu, na kterém již proběhl nátěr konstrukce ochranným lakem. Okolí altánu je pravidelné udržováno a my už se těšíme na finální podobu.

Naše škola opět ožila! První letošní akce pracovního kroužku, při které se uklízelo okolí ohniště a prostor kolem domovů mládeže. Podívejte se do fotogalerie, jak to našim studentům pod vedením pana Miloše Vláška šlo. Děkujeme všem za aktivitu!

Zatímco v zimních měsících se vedoucí pracovního kroužku pan Miloš Vlášek zabýval výrobou krmítek pro drobné ptactvo, nyní se vzhledem k začínajícímu jaru rozhodl zaměřit na výrobu sýkorníků.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru

Tento web používá technické cookie, které zajišťují základní technickou funkčnost webu a analytické cookie od Google Analytics, které využíváme pro generování anonymních statistik o používání našeho webu. Tyto informace využíváme pouze pro interní potřeby a dále je s nikým nesdílíme.