Exkurze ve firmě ARGO-HYTOS

Kategorie: Odborné exkurze
Autor: ČLA Trutnov
Vytvořeno: 07 červen 2019

V úterý 4.6.2019 třída 3.C navštívila výrobní závod ARGO-HYTOS zabývající se navrhováním a výrobou strojů a strojních součástí v oblasti fluidní techniky. Na začátku návštěvy proběhlo krátké představení firmy a přednáška týkající se základů hydrauliky.

Následovala prohlídka celého závodu a studenti tak mohli zblízka sledovat, jak se vyrábí a sestavují hydraulické rozváděče, ventily a další komponenty potřebné pro chod strojů a mobilní techniky. Na konci prohlídky byl studentům představen inovativní robotizovaný sklad a systém používání obráběcích nástrojů. Celá exkurze byla doplňována o zajímavé detaily v konstrukčních řešeních jednotlivých výrobků, jejich parametry a využití v praxi.

Za zorganizování exkurze děkujeme panu Ing. Voborskému a firmě ARGO-HYTOS za umožnění naší návštěvy. Za studenty 3.C napsal Tomáš Kadlec.