Odborná exkurze třídy 3.A

Kategorie: Odborné exkurze
Autor: Ing. Jan Téra
Vytvořeno: 10 červen 2019

Ve dnech 6. 6. a 7. 6. 2019 se konala dvoudenní odborná exkurze třídy 3.A v oblasti západních Krkonoš. Studenti společně se svým třídním učitelem a vedoucím praxí Ing. Ondřejem Jirmannem vyrazili ve čtvrtek ráno školním autobusem do Horní Malé Úpy - na Pomezní Boudy.

Zde byl výchozí bod jejich celodenní pěší turistické trasy. Odtud již jejich cesta směřovala přes Pomezní hřeben a Lysečinskou horu (1.188 m n.m.) na Rýchory. Cestou shlédli velkoplošnou obnovu bývalých imisních holin v oblasti hřebenových partií a celou řadu botanických stanovišť s horskou květenou. Na rozcestí Kutná - Rýchory se setkali s se svým průvodcem, zástupcem správy KRNAP, p. Zdeňkem Nýčem, který měl pro ně připravenou pochůzku Rýchorským pralesem s odborným výkladem. Studenti potom dále pokračovali v trase přes Dvorský les (1036 m n.m.) směrem na Babí u Trutnova, kde i s učiteli přespali na školní chatě Vobešlovka.

Druhý den v Pátek se studenti i se svými učiteli zúčastnili na brokové střelnici pod vedením Ing. Martina Kábrta sportovní střelecké soutěže „O pohár PANTERA“. Vítězem v soutěži byl zkušený střelec Filip Trejtnar, který zasáhl deset terčů z deseti. Celá řada dalších soutěžících potom měla také pěkné výsledky a především můžeme říci, že vítězem je každý, kdo se zúčastnil!

Po závěrečném úklidu Vobešlovky se studenti rozjeli ke svým domovům.