Praktické cvičení 4.A v Orlických horách

Kategorie: Odborné exkurze
Autor: Ing. Jan Téra
Vytvořeno: 25 říjen 2019

Dne 22.10.2019 vyjeli studenti 4. A ročníku společně se svými vyučujícími za názornými ukázkami pilařské výroby a pěstování horských smíšených porostů do oblasti Orlických hor.

V moderně vybaveném pilařském provozu firmy MATRIX a.s. byli přivítáni ředitelem Divize WOOD, panem Martinem Mandysem, který je potom celým provozem provedl. Studenti zde měli možnost shlédnout technologii pořezu dřevní hmoty MD, SM a DB, včetně sortimentu finálních výrobků určených pro úpravu exteriéru a interiéru staveb. Dopolední tematický celek byl příjemně zakončen v letovisku STUDÁNKA u Rychnova nad Kněžnou, kde bylo společností Matrix hotels, s.r.o. připraveno pro celou skupinu chutné obědové menu.

Za pěstováním horských smíšených porostů přejeli studenti na území Správy Kolowratských lesů Rychnov nad Kněžnou. Jednotlivými lokalitami praktického cvičení je zde provedl vedoucí správy Ing. Jan Kejzlar. Po krátkém přivítání měli připravenou přednášku s celou řadu stanovišť a ukázkami umělé i přirozené obnovy SM a BK. Jako první shlédli místní provozní lesní školku na lesnickém úseku Přím. Postupně je potom jednotlivá stanoviště zavedla přes hřeben Orlických hor do Orlického Záhoří a dále až na hřebenové partie na Velkou Deštnou, kde se při pohledu do kraje ze zbrusu nové rozhledny se svým průvodcem rozloučili.

Ještě jednou bychom chtěli touto cestou poděkovat všem našim průvodcům a hostitelům za vše, co nám poskytli a za čas, který nám věnovali.