Informace pro žáky a zaměstnance

Kategorie: Projekty
Autor: Mgr. Jan Korbelář
Vytvořeno: 23 červenec 2017

Po dvouletém snažení a práci na projektu „Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické a praktické výuky na ČLA Trutnov, byl tento projekt financovaný z prostředků EU, ministerstvem pro místní rozvoj schválen.

Jsem velice rád, že kontinuálně pokračujeme v čerpání finančních prostředků i ve druhém programovém období 2014 – 2020 a že z těch 24 miliard určených pro Českou republiku jsme také něco „ukousli“ – 32 mil. Kč.

Po dokončení realizace projektu bude k dispozici nové vybavení pro praktickou a teoretickou výuku lesnických oborů. Díky realizaci projektu bude pořízen další simulátor harvestoru Valmet, střední  harvestor a vyvážecí traktor John Deere a vybavení pro praktickou výuku školkařské výroby. Toto vybavení umožní provádět výuku v souladu s nejmodernějšími trendy a požadavky ze strany zaměstnavatelů a trhu práce. V konečném stavu, bude zajištěna vnitřní konektivita školního polesí a zhotovena zeleň (zelený plot ohraničující pozemek areálu školního polesí).

V letošním roce bude ještě realizován a profinancován již podaný projekt v rámci programu 21. Centra odborné přípravy ministerstva zemědělství. Bude pořízen traktor, který následně vybavíme zařízením pro soustřeďování dříví.    

V říjnu proběhne administrace již schváleného projektu z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu „Oprava odvozní cesty Nad Bělidlem“ v celkové výši 12 mil. Kč.