Devadesátiletý Ing. Jindřich Vojtěchovský

Kategorie: Aktuality
Autor: ČLA Trutnov
Vytvořeno: 13 květen 2019

Dne 14. 5. 2019 se dožívá Ing. Jindřich Vojtěchovský úctyhodného věku devadesáti let! Pan inženýr patří mezi první absolventy naší školy. Po absolvování Lesnické fakulty v Praze nastoupil k Lesprojektu, kde byl v roce 1960 pověřen obnovou LHP pro lesní hospodářský celek v Trutnově.

Bohaté zkušenosti, získané v praxi, mohl využít při výuce odborných předmětů na naší lesnické škole, na kterou nastoupil 1. 3. 1964. Při předávání vědomostí generacím lesáků stihl pan inženýr napsat několik odborných učebnic, podílel se na tvorbě učebních pomůcek, fotografické dokumentaci a aktivní činnosti v ČSOP.

Od 1. 9. 1974 až do 31. 8. 1991 pracoval na naší škole jako pedagogický zástupce ředitele. Aktivně se podílel na budování a provozu školy. V tomto období zaměstnanci školy s vydatnou pomocí studentů vystavěli chatu Vobešlovku s brokovou střelnicí. Mnozí dříve narození absolventi si jistě vzpomenou na velmi náročnou, víceméně svépomocnou, výstavbu domova mládeže Lužická, kdy museli o prázdninách na povinnou týdenní brigádu. I v těchto ekonomicky složitých letech si za cenu značného osobního nasazení a velkého risku dovedlo vedení školy poradit a vytvořit přijatelné podmínky pro snazší studium na škole.

Pan inženýr se dožívá významného životního jubilea ve svěží fyzické i duševní formě. Stále se zajímá o dění na naší Alma mater viridis a z každého úspěchu školy má upřímnou radost. Často zásobuje městský park a školní arboretum svými výpěstky konifer, a tak obohacuje jejich druhovou pestrost.

Panu inženýru Jindřichu Vojtěchovskému děkujeme za vše, co pro lesnické školství udělal a přejeme mu hodně zdraví a mnoho elánu do dalších let. Za kolegy napsal Milan Jiřišta a Petr Kejklíček.