Přivítání nových studentů a jejich rodičů

Kategorie: Aktuality
Autor: ČLA Trutnov
Vytvořeno: 02 září 2019

Nový školní rok 2019/2020 jsme slavnostně zahájili v prostorách naší krásné auly. Ředitel školy Ing. Miloš Pochobradský společně s pedagogy přivítal nové studenty a jejich rodiče.

Po úvodním slovu proběhly třídnické schůzky a následně se vychovatelé ujali studentů, kteří jsou ubytováni v Domově mládeže. Přejeme všem studentům mnoho nezapomenutelných zážitků, a především úspěšné studium. „Lesu zdar!“