Český červený kříž

Český červený kříž Trutnov požádal ČLA Trutnov, po dobrých zkušenostech z loňského roku, opět o figuranty závažných poranění k okresní soutěži zdravotníků základních škol, která se letos konala v pátek 7.10.2016 v prostorách naší školy. Jak vše probíhalo, vidíte na snímcích – studenti 2.B. Fotoreportáž je však nutné

doplnit sténáním a záchvaty bolesti tak věrohodným, až ti mladší padali do mdlob. Díky všem žákům 2.B.