Odborná exkurze v Chorvatsku

Ve dnech 19.9. - 28.9.2016 jsme se zúčastnili odborné exkurze na ostrově Cres v Chorvatsku. Kromě naší školy se exkurze stejně jako v minulých letech zúčastnila SLŠ z Hranic na Moravě, SLŠ z Písku a SRŠ z Vodňan. Žáci měli výuku angličtiny a odborné přednášky. Navštívili ekofarmu, lisovnu olivového oleje a olivový sad,

seznámili se s chovem ovcí , výrobou mléčných produktů, chovem ryb v sádkách na volném moři a speciálním chovem včel. Při cestování po ostrově si prohlubovali znalosti ze zoologie, botaniky, hydrologie a geografie. Tuto odbornou exkurzi pořádá a zajišťuje ministerstvo zemědělství pod záštitou náměstka pro řízení sekce lesního hospodářství Mgr. Patrika Mlynáře, který navštívil studenty se svým poradcem ing. Kamilem Vyslyšelem, od kterého studenti vyslechli přednášku o hospodářské úpravě lesa. Tímto chceme poděkovat za výborně zorganizovanou a zajištěnou odbornou exkurzi nejen panu náměstkovi, ale především státnímu podniku LČR za finanční podporu. Studenti získali nejen mnoho nových a cenných informací a vědomostí , ale navázali nové kamarádské vztahy mezi jednotlivými školami.