Podzimní praxe na polesí

Ke konci měsíce září započaly na školním polesí pěstební praxe prvních ročníků. Žáci se učili jak provádět ochranu kultur proti okusu zvěří a proti buřeni, dále také stahovali a kupili klest. Další ročníky budou na praxi postupně nastupovat v průběhu dalších dní. Třetí ročník lesnického oboru nastoupil na svou těžební praxi

3. října. První den byli žáci seznámeni s pravidly BOZP, pracovními postupy v těžbě dříví a nakonec si převzali motorové pily a další potřebně nářadí. V dalších dnech již začali těžit. V příloze je několik fotografií z pěstebních i těžebních praxí. Fotografie budou v průběhu praxí nadále přidávány.