Kategorie: Zájmové kroužky
Autor: ČLA Trutnov
Vytvořeno: 05 říjen 2020

V knihovně ZIS na budově VOŠ. Zájemci se můžete hlásit u Ing. Kateřiny Škodové.

Číst dál
Kategorie: Studenti
Autor: ČLA Trutnov
Vytvořeno: 29 září 2020

Konzultace

 • pátek ... 13.30 – 18.00
 • sobota ... 7.55 – 18.00
 • neděle ... 7.55 – 15.05

Předměty a vyučující

 • Matematika - Mgr. Luděk Spíchal - 14 hodin
 • Chemie - Ing. Rosenbergová Iva - 13 hodin
 • Biologie - Ing. Luboš Němeček - 14 hodin
 • Geodézie- Ing. Vladislav Cerman - 8 hodin
 • Lesní těžba - Ing. Ondřej Jirmann - 9 hodin
 • Geologie - Mgr. Marta Hamerská - 8 hodin
 • Lesnická botanika - Mgr. Marta Hamerská - 19 hodin
 • lesnická zoologie - Ing. Martin Kábrt - 19 hodin
 • Pěstování lesů - VÚ Opočno - 19 hodin
 • Dendrometrie - Ing. Jan Téra - 19 hodin
 • Myslivost - Ing. Miloš Pochobradský - 16 hodin
 • Informatika - Mgr. Marek Nývlt - 6 hodin
 • Administrativa podniku - Ing. Katka Škodová - 12 hodin
 • Německý jazyk - Mgr. Petra Adamcová - 20 hodin
 • Anglický jazyk - Mgr. Marcela Molnárová - 20 hodin

Plán konzultací

Zimní semestr

 • září 2020 ... 18. - 20.9.
 • říjen 2020 ... 9. - 11.10
 • listopad 2020 ... 6. - 8.11.
 • listopad 2020 ... 20. - 22.11.
 • prosinec 2020 ... 11. - 13.12.

Letní semestr

 • únor 2021 ... 12. - 14.2.
 • březen 2021 ... 5. - 7.3.
 • březen 2021 ... 26. - 28.3.
 • duben 2021 ... 16. - 18.4.
 • duben 2021 ... 14. - 16.5.

Důležité informace

 • Do konce února 2021 je nutno splnit všechny zkoušky za 1. pololetí.
 • Do konce dubna 2021 je nutno splnit všechny zkoušky za 2. pololetí.
 • Vyučující daných předmětů zajistí literaturu, texty, studijní materiál.

Dokumenty ke stažení

Kategorie: Zájmové kroužky
Autor: ČLA Trutnov
Vytvořeno: 10 září 2020

Znalost cizího jazyka je naší prioritou, proto mají studenti České lesnické akademie jedinečnou možnost zlepšit své komunikační dovednosti v anglickém jazyce. Zábavnou formou nabízíme konverzace, které probíhají každé úterý pod vedením zkušené lektorky.

Číst dál
Kategorie: Zájmové kroužky
Vytvořeno: 05 únor 2020

Hudební kroužek Concordia funguje od září 2019, jeho zakladatelem a zároveň vedoucím je náš student Jan Bajer. Skupina 20 hudebních nadšenců se schází pravidelně 2 - 3x týdně večer. Hudební teorie, hra na kytaru, zpěv, zajímavosti ze světa hudby, tomu všemu se členové Concordie věnují.

Číst dál
Kategorie: Zájmové kroužky
Autor: ČLA Trutnov
Vytvořeno: 11 únor 2019

V únoru 2019 zahájil svou činnost kroužek zpracování dřeva při domově mládeže ve Svobodě nad Úpou. Když už patří k náplni studia umět strom technologicky správně a bezpečně pokácet, není od věci, naučit se se dřevem, široce upotřebitelným přírodním materiálem dále pracovat. V tomto případě platí dvojnásob, co se v mládí naučíš, …

Číst dál
Kategorie: Studenti
Autor: ČLA Trutnov
Vytvořeno: 29 červen 2018

Vyučování ve školním roce

Trutnov

 • Začátek vyučování pro SŠ - úterý 1. září 2020 v 7.55 hodin. 1. ročníky oboru Lesnictví začínají rodičovskými schůzkami v pondělí 31. srpna 2020 v 13:00 hodin a Ekologie a životní prostředí ve 14:00 hodin v aule.

Svoboda nad Úpou

 • 1. ročník oboru Lesní mechanizátor a Mechanizace a služby - úterý 1. září 2020 v 9:00 hodin. Ostatní ročníky oboru Lesní mechanizátor - úterý 1. září 2020 v 13:30 hodin.

Podzimní termíny zkoušek

 • Maturitní opravné zkoušky a maturitní zkoušky v náhradním termínu v oboru Lesnictví , Ekologie a životní prostředí a Mechanizace a služby 1.9 - 4.9.2020 - společná část (písemná část a didaktický test na spádových školách) - přesné termíny jednotlivých předmětů a místo konání budou zveřejněny MŠMT po 14.8.2020.
 • Maturitní opravné zkoušky a maturitní zkoušky v náhradním termínu v oboru Lesnictví, Ekologie a životní prostředí - pondělí a úterý 7.9. a 8.9.2020 - profilová část a ústní část společné maturitní zkoušky - Trutnov
 • Opravné závěrečné zkoušky v oboru Lesní mechanizátor - pondělí 14.9. v 8:00 hodin písemná část, v úterý 15.9.2020 v 7:30 hodin praktická a ústní část - Svoboda nad Úpou

Dny volna

Prázdniny

 • Podzimní - čtvrtek 29.10. a pátek 30.10.2020
 • Vánoční - od středy 23.12.2020 do pátku 1.1.2021 - vyučování začne v pondělí  4.1.2021
 • Pololetní - pátek  29.1.2021
 • Jarní - od 15.2.2020 do 19.2.2021
 • Velikonoční - čtvrtek 1.4. a pátek 2.4.2021 (státní svátek)
 • Hlavní - od čtvrtka 1.7.2021 do úterý 31.8.2021
 • Nový školní rok 2021 - 2022 začne ve středu 1.9.2021

Ředitelské volno

 • pondělí 16.11.2020
 • pátek 18.12.2020
 • pondělí 21.12.2020
 • úterý 22.12.2020

Státní svátky

 • pondělí 28.9.2020
 • středa 28.10.2020
 • úterý 17.11.2020
 • pátek 2.4.2021
 • pondělí 5.4. 2021

Maturitní zkoušky

Profilová část

4.A - Lesnictví

 • Praktická zkouška -bude upřesněno
 • Ústní zkouška - bude upřesněno

4.C - Mechanizace a služby

 • Praktická zkouška - bude upřesněno
 • Ústní zkouška -  bude upřesněno

4.O - Ekologie a životní prostředí

 • Ústní zkouška -  bude upřesněno

Státní část (písemná práce a didaktický test)

pro třídy 4.A, 4.C a 4.O

 • Matematika -  bude upřesněno
 • Český jazyk a literatura - PP - bude upřesněno
 • Anglický jazyk -  PP - bude upřesněno

Závěrečné zkoušky

 • Písemná zkouška – bude upřesněno
 • Praktická zkouška - bude upřesněno
 • Ústní zkouška - bude upřesněno

Slavnostní akty

 • Slavnostní přijetí studentů 1. ročníků – čtvrtek 17.12.2020 v aule Trutnov (13:00 hodin pro obor Lesnictví, 14:00 hodin pro obor Ekologie a životní prostředí a 15:00 pro obor Lesní mechanizátor a Mechanizace a služby
 • Maturitní ples - 20.3.2021
 • Slavnostní vyřazení maturitních ročníků - bude upřesněn
 • Slavnostní vyřazení oboru LM - bude upřesněn

Klasifikační porady

Trutnov

 • první čtvrtletní - středa 11.11.2020 -zrušena Covid
 • druhá čtvrtletní - středa 27.1.2021
 • třetí čtvrtletní - středa 14.4.2020
 • čtvrté čtvrtletní - úterý 27.4.2021 pro 4. ročníky
 • pátá čtvrtletní pro ostatní ročníky - čtvrtek 24.6.2021

Svoboda nad Úpou

 • první čtvrtletní - úterý 10.11.2020 od 14:30 hodin
 • druhá čtvrtletní - úterý 26.1.2021 od 14:30 hodin
 • třetí čtvrtletní - úterý  13.4.2021 od 14:30 hodin
 • čtvrtá čtvrtletní pro 3. ročníky LM - čtvrtek 27.5.2021 od 14:30 hodin
 • pátá čtvrtletní pro ostatní ročníky - středa 23.6.2021 od 14:30 hodin

Den otevřených dveří

 • sobota 21.11.2020 (10:00 – 14:00 hodin)
 • sobota 12.12.2020 (10:00 – 14:00 hodin)
 • pátek 22.1.2021 (13:00 – 15:00 hodin)

Pro obory Lesnictví, Ekologie a životní prostředí - Trutnov a Školní polesí. Pro obory Mechanizace a služby, Lesní mechanizátor - Svoboda nad Úpou a Školní polesí.

Rodičovské schůzky

Trutnov

 • čtvrtek 17.12.2020 - pro všechny ročníky od 12:00 ve třídách

 Svoboda nad Úpou

 • pátek 20.11.2020 - pouze pro pozvané rodiče od 14:00
 • čtvrtek 17.12.2020 -  Lesní mechanizátor v aule po skončení slavnostního aktu a pro Mechanizaci a služby ve třídě 2.OC  též po skončení slavnostního aktu v Trutnově  
 • pátek 16.4.2020 - pouze pro pozvané rodiče od 14:00

Přijímací zkoušky

Provozní porady

 • konají se dle potřeby

Počet týdnů jednotlivých aktivit školy

Naleznete v tabulce u profilu jednotlivých oborů vzdělávání.

Doplňující informace

 • Termíny jednotlivých praxí, exkurzí, komplexních příkladů, lyžařských a sportovních kurzů, zahraničních zájezdů, klasifikačních porad, honů, plesu atd. budou včas oznámeny.
 • Změna termínu jednotlivých akcí možná.
Kategorie: Zájmové kroužky
Autor: ČLA Trutnov
Vytvořeno: 26 prosinec 2017

Vedle známých kroužků, které na škole působí, existuje ještě jeden nenápadný, ale nikoliv bezvýznamný. Vede jej vychovatel pan Miloš Vlášek, který svůj kroužek nazval kroužek pracovní. Nyní několik aktivit z činnosti kroužku.

Číst dál
Kategorie: Studenti
Autor: ČLA Trutnov
Vytvořeno: 27 únor 2017

Dostupné elektronické výukové materiály pro žáky České lesnické akademie Trutnov. Uživatelské jméno a heslo pro přístup Vám sdělí vyučující.

Mgr. Luděk Spíchal

 

Kategorie: Studenti
Autor: ČLA Trutnov
Vytvořeno: 09 únor 2017

Česká lesnická akademie provozuje dvě školní jídelny. Pro studenty, učitele a ostatní zaměstnance je  školní jídelna v Trutnově a ve Svobodě nad Úpou. Po  registraci strávníka, lze stravu odhlašovat či přihlašovat prostřednictvím terminálu v jídelně, nebo pomocí on-line aplikace.

Úhrada stravování

se provádí pouze bezhotovostním stykem na účet

218 391 577 / 0300 ČSOB Trutnov,

variabilním symbolem je evidenční číslo studenta/tky, nejpozději do 15. dne předchozího měsíce (tj. do 15. srpna na září atd.)

Školní jídelna v Trutnově

Důležité Informace

 • Přímý přístup k jídelnímu lístku bez přihlášení.
 • Přístup k aplikaci z osobního počítače.
 • Přístup k aplikaci pomocí mobilního zařízení.
 • Také lze využít aplikaci Strava.cz pro Android.
 • Doporučená cena zálohy pro dojíždějící je 650 Kč.
 • Doporučená záloha na celodenní stravné pro ubytované je 2130 Kč.

Přihlášení do on-line aplikace

 • kód jídelny: 5767
 • uživatelské jméno: jmeno.prijmeni
 • heslo: evidenční číslo studenta

Dokumenty ke stažení

Kontakty

 • Zástupce vedoucí jídelen: Martina Housová
 • Telefon: +420 499 811 413
 • Mobil: +420 734 150 510
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Sídlo: Lužická 489, 541 11 Trutnov

Školní jídelna ve Svobodě nad Úpou

Důležité Informace

Přihlášení do on-line aplikace

 • kód jídelny: 1960
 • přihlášení podle přidělených přístupových údajů

Dokumenty ke stažení

Kontakty

 • Vedoucí školních jídelen: Edeltraud Rejzková
 • Telefon: +420 499 871 106
 • Mobil: +420  734 231 207
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Sídlo: Horská 134, 542 24 Svoboda nad Úpou
Kategorie: Studenti
Autor: ČLA Trutnov
Vytvořeno: 04 leden 2017

Přístup k informacím o studijních výsledcích pomocí webové aplikace. Škola používá pro Trutnov a pro Svobodu nad Úpou dvě samostatné instalace školního systému Bakalář. Studenti nebo rodiče se do aplikace přihlašují prostřednictvím odkazů níže.

Návod na instalaci aplikace Bakaláři do mobilního telefonu s operačním systémem Android je ke stažení zde.

Klasifikace

Přístup do Bakaláře pro Trutnov

Přístup do Bakaláře pro Svobodu nad Úpou

Rozvrh hodin

Přístup k rozvrhům tříd, rozvrhům kantorů a rozvrhům učeben pomocí webové aplikace. Škola používá pro Trutnov a pro Svobodu nad Úpou dvě samostatné instalace školního systému Bakaláři. Studenti nebo rodiče se do aplikace přihlašují prostřednictvím odkazů níže.

Přístup k rozvrhu pro Trutnov

 • rozvrh na každý den

Rozvrh na každý den je z důvodu chyby nepřístupný. Pro zobrazení aktuálního (svého) rozvrhu se přihlaste přes webové rozhraní nebo mobilní aplikaci programu Bakaláře.

Přístup k rozvrhu pro Svobodu nad Úpou

Kategorie: Studenti
Autor: ČLA Trutnov
Vytvořeno: 19 prosinec 2016

Školství:

Střední školy:

Vysoké a vyšší školy:

Zahraničí:

Lesnictví:

Národní parky:

Chráněné krajinné oblasti a přírodní rezervace:

Ekologie a ochrana:

Myslivost:

Trutnov a okolí:

Mapové servery:

Odkazy na jiné stránky:

Zde jsou umísťovány odkazy na www stránky profesorů, studentů a absolventů školy. Za obsah a funkčnost zde uvedených www stránek nenese odpovědnost ČLA Trutnov.

Kategorie: Zájmové kroužky
Autor: ČLA Trutnov
Vytvořeno: 08 listopad 2016

Lesnictví a rozumně provozované myslivecké hospodaření lze tradičně považovat za související činnosti. Pozitivní vztah k myslivosti je také jedním z významných zdrojů specifické identity České lesnické akademie. Studenti mají v rámci studia možnost věnovat se činnostem spjatým s provozem myslivosti ve školní honitbě Javorník.

Číst dál

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.