Policie České republiky nabízí uplatnění

Autor: ČLA Trutnov
Erstellt: 06 Juni 2019

Přidej se k nám! Policie České republiky nabízí uplatnění pro zájemce o služební poměr. Policejní práci je vhodné chápat jako celoživotní povolání se všemi zákonnými a morálními pravidly.

Úkolem příslušníka Policie ČR je především chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji.

Policistou by se měl stát takový občan, který chce ve svém životě zastávat a prosazovat zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a prohlubovat svoje znalosti a odbornou kvalifikaci.

Více informací na webových stránkách www.policie.cz

Diese Website verwendet Cookies, um Dienste bereitzustellen, Anzeigen zu personalisieren und den Verkehr zu analysieren. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie dem zu.