posted by: ČLA Trutnov
Created: 25 September 2020

Tento článek obsahuje dvě básně a jedno zamyšlení pro jubilejní číslo školního časopisu Facír.

Read more
posted by: Bc. Veronika Chrobáková
Created: 25 September 2020

Cílem akce bylo ukázat dětem a jejich učitelům lesnické činnosti v praxi, představit dřevo jako obnovitelnou surovinu a les s jeho hospodářskými i sociálními souvislostmi.

Read more
posted by: Bc. Veronika Chrobáková
Created: 22 September 2020

Hledáme dočasnou výpomoc do naší školní jídelny v Trutnově. Práce na 4 hodiny denně, odpolední směna, pracovní úvazek DPP. Více informací podá Ing. Miloš Pochobradský na telefonu +420 603 496 705.

posted by: ČLA Trutnov
Created: 21 September 2020

Milí studenti, vážení zákonní zástupci žáků, ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým nařizuje POVINNOST ZAKRÝVAT SI DÝCHACÍ CESTY (nos, ústa) ROUŠKOU VE VŠECH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB. Výjimka pro třídy ve školách byla zrušena.

Read more
posted by: Ing. Jiří Franc
Created: 18 September 2020

V rámci činnosti dřevokroužku v loňském školním roce si můžete prohlédnout některé práce našich studentů. Vyrobily například budky pro ptáky, přípravky na cejchování zvířat, bednu na nářadí nebo záchod pro školní chatu Babeta. Dále se zasloužili o výstavbu včelína.

Read more
posted by: Ing. Jiří Franc
Created: 18 September 2020

Inspirován nadšením a zkušenostmi trutnovských kolegů zahájil ve školním roce 2020/2021 svou činnost včelařský kroužek střediska Svoboda nad Úpou.

Read more
posted by: Bc. Veronika Chrobáková
Created: 16 September 2020

S potěšením oznamujeme, že od září otevíráme kynologický kroužek, který je určen všem studentům se zájmem o kynologii. Vedení kroužku se ujímají skuteční odborníci, kterých si velmi vážíme a děkujeme jim za jejich iniciativu.

Read more
posted by: Bc. Veronika Chrobáková
Created: 16 September 2020

Třída 3. A se zúčastnila exkurze v rámci předmětu environmentální výchova, více v článku našeho studenta, Jana Lotze.

Read more
posted by: Bc. Veronika Chrobáková
Created: 15 September 2020

V sobotu 12.9.2020 proběhly na České lesnické akademii oslavy 75. výročí od založení lesnické školy v Trutnově. V rámci oslav byli pozváni všichni absolventi k přátelskému setkání, které se stalo krásnou a vítanou tradicí.

Read more
posted by: Martin Záviška
Created: 15 September 2020

Ani o letních prázdninách děvčata ze střeleckého kroužku nezahálela a zúčastnila se dvou kol dlouhodobé střelecké soutěže Fomeicup 2020.

Read more
posted by: ČLA Trutnov
Created: 15 September 2020

Lesní správa Lány příjme ihned dva muže do pozice adjunkt pro práce THP na středisku lesní výroby. Ubytováni zajištěno. Smlouva na dobu určitou 1 rok a poté možné na dobu neurčitou. Kontaktní osoba Ing. Miloš Balák na telefonu +420 739 534 955.

posted by: ČLA Trutnov
Created: 10 September 2020

Všem studentům, absolventům, kamarádům a přátelům školy oznamujeme velmi smutnou zprávu. Ve věku nedožitých 71 let nás opustil v úterý 8.9.2020 po dlouhé těžké nemoci náš bývalý kolega Ing. Jan Matějka.

Read more

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website, you agree to this.