Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení VOŠ pro školní rok 2022/2023 pro obor 41-32-N/01 Lesnictví, forma vzdělávání kombinovaná. Termín podání přihlášky je do úterý 23.8.2022. Předpokládaný počet přijímaných studentů je 8 a přijímací zkouška se nekoná.

Zástupci školy včetně studentů se zúčastnili nejvýznamnějšího lesnického veletrhu na světě Elmia Wood s ukázkami lesnické techniky, který se konal v lesích nedaleko švédského Jőnkőpingu. Veletrhu se obvykle zúčastňují stovky vystavovatelů a cca 50 000 návštěvníků ze Švédska, severských zemí i z celého světa.

Kroužek včelařů při ČLA Trutnov vytočil v letošním roce první med. Snůška je vcelku dobrá a první stočení nám dalo cca 55kg medu. Točili jsme jarní, velmi světlý med lahodné chuti. Děkuji všem členům, kteří se na této akci podíleli. Aleš Škoda - garant včelařského kroužku

Do našeho přátelského kolektivu přijmeme nového kolegu, který se postará o bezproblémový chod naší školní sítě a zajistí hladký průběh při používání všech IT zařízení, kterými škola disponuje.

Informace týkající se nástupu žáků do prvních ročníků v Trutnově a ve Svobodě nad Úpou. V článku je informační dopis a tabulky rozdělení do jednotlivých tříd dle oborů včetně cen za ubytování a stravování pro přijaté žáky.

A na co se můžete těšit? Samozřejmě na kvalitní a pestrý obsah, na který jsme si všichni rádi zvykli. Udělejte si pauzu, začtěte se a dozvíte se například, v čem se skrývá kouzlo meduňky. Těšit se můžete na nové články z oblasti turistiky. Děkujeme celé redakci za skvělou práci!

Dnes v aule školy proběhlo slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Tento slavnostní akt se týkal studijních oborů Lesnictví (třída 4.A a 4.B), Ekologie a životní prostředí (třída 4.O) a Mechanizace a služby (třída 4.C).

Dne 23. 5. proběhlo na naší akademii školní kolo soutěže Poznávání přírodnin. V kategorii 1. a 2. ročníků se zúčastnilo 16 studentů. Na prvních třech místech se umístili: Pražáková Nela, Zima Jakub a Vinter Jan - všichni z 2.O.

Dne 24.5. se na naší škole konala přednáška na téma Pěstování lesů v imisní oblasti Trutnovska u příležitosti 100 let od narození Jaromíra Nehyby, který podstatnou část své lesnické práce a života zasvětil pěstování imisemi ohrožených lesů na Trutnovsku.

Další kolo Fomeicupu se konalo v neděli 22. 5. v Dnešicích u Plzně a naše střelkyně nesměly chybět. Ve stále nabitější konkurenci se děvčata opět neztratila. Klára Ticháčková se v kategorii juniorek, i celkově, umístila na skvělém 3. místě s nástřelem 386 bodů. Martina Ticháčková byla s nástřelem 364 bodů na 5. místě.

Je již tradicí, že se v prostorách naší školy koná soutěž Zlatá srnčí trofej, kterou pořádá OMS Trutnov. V sobotu 21.5. tomu nebylo jinak. Slavnostní zahájení v aule bylo orámováno loveckými skladbami v podání vedoucího trubačského kroužku Jaroslava Rejdáka s jeho žáky.

Třída 2. O se zúčastnila třídenní exkurze, kdy se nejprve vydala do Krkonošského národního parku a navštívila Sklenářovice, Rýchory, Obří důl. Následně se studenti vydali do CHKO Železné hory a navštívili rezervaci Zubří a prales Polom.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru

Tento web používá technické cookie, které zajišťují základní technickou funkčnost webu a analytické cookie od Google Analytics, které využíváme pro generování anonymních statistik o používání našeho webu. Tyto informace využíváme pouze pro interní potřeby a dále je s nikým nesdílíme.