Přijímací řízení

Základní informace

 • 41-32-N/01 Lesnictví
 • 3 leté vyšší studium
 • Stipendium se neposkytuje.
 • Poplatek za studium činí 2.000 Kč za pololetí.

V kombinovaném studiu se vyučuje podle rozpisu témat modulů denního studia. Obsah a rozsah učiva si ve svých ročních plánech přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v rozpisu hodin dálkového studia s náročností jednotlivých celků na samostudium. Harmonogram konzultací bude rozepsán s ohledem na potřeby jednotlivých modulů v rozsahu pěti třídenních konzultací (pátek, sobota, neděle) ve studijním období. Konzultační hodiny stanovené pro odbornou praxi se soustřeďují do pětidenního soustředění ve studijním období.

Zkouškové období u kombinované formy vzdělání odpovídá samostudiu a přípravě na hodnocení u denní formy vzdělání a je ve stejném rozsahu.

Přijímací řízení pro 1. kolo

 • 1. kolo přijímacího řízení - termín podání přihlášky do 31. 5. 2022
 • počet přijímaných studentů - minimálně 15
 • Spolu s přihláškou je vhodné doložit odbornou praxi a další skutečnosti prokazující zájem o obor.
 • Přijímací zkouška se nekoná.

Přijímací řízení pro 2. kolo

 • 2. kolo přijímacího řízení - termín podání přihlášky do úterý 23. 8. 2022
 • Předpokládaný počet přijímaných studentů - 8
 • Přijímací zkouška se nekoná.

Přijímací řízení pro 3. kolo

 • 3. kolo přijímacího řízení - termín podání přihlášky do úterý 13. 9. 2022.
 • Předpokládaný počet přijímaných studentů - 4
 • Přijímací zkouška se nekoná.

Kritéria přijímacího řízení

 • průměr z maturitního vysvědčení (max. 16 bodů)
 • odborná praxe v zemědělství a lesnictví (max. 5 bodů)
 • prokazatelný zájem o obor, například aktivní práce v zájmových organizacích v oborech, které jsou předmětem studia - myslivost, ochrana přírody, a jiné (max. 5 bodů)
 • O bodovém ohodnocení skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, rozhoduje ředitel školy na základě podkladů předložených uchazečem. 

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru

Tento web používá technické cookie, které zajišťují základní technickou funkčnost webu a analytické cookie od Google Analytics, které využíváme pro generování anonymních statistik o používání našeho webu. Tyto informace využíváme pouze pro interní potřeby a dále je s nikým nesdílíme.