Vážené studentky, vážení studenti,

dovolujeme si vás informovat, že naše škola patří do celosvětové skupiny škol, které vydávají pro své studenty mezinárodní žákovský průkaz ISIC a to na základě dobrovolnosti. V případě zájmu o vystavení průkazu postupujte dle pokynů v příloze. Vystavením průkazu automaticky získáváte digitální ISIC do mobilu.

Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost studenta a jeho příslušnost k naší škole; kromě toho funguje jako:

  • čipová karta do jídelny (plně nahradí stávající čip; kdo nebude mít ISIC, bude dále využívat čip !!! nelze využít obě varianty současně)
  • ke kopírování (do budoucna)
  • ke vstupu do školy (do budoucna)

Věříme, že zavedení karet ISIC přinese výhody všem stranám – studentům, rodičům i naší škole.

Cena nového průkazu od 1.6.2022 - 350 Kč

Systém objednávání:

  • vyplnění žádosti viz níže nebo v kanceláři Veroniky Chrobákové
  • úhrada 350 Kč za nový průkaz nebo 250 Kč v případě obnovy - prodloužení platnosti
  • lze platit hotově v pokladně školy nebo na účet: 218391577/0300 (do popisu uvádějte: ISIC + jméno nebo do specifického symbolu uvádějte: 500)
  • hromadné objednávky odchází k 15. a poslednímu dni v měsíci (v případě, že není k 15. dni v měsíci uhrazeno, automaticky se posouvá termín objednání)
  • dodání cca 1 týden od objednání

Žádost o vystavení průkazu

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru