Vážené studentky, vážení studenti,

dovolujeme si vás informovat, že naše škola patří do celosvětové skupiny škol, které vydávají pro své studenty mezinárodní žákovský průkaz ISIC a to na základě dobrovolnosti. V případě zájmu o vystavení průkazu postupujte dle pokynů v příloze. Vystavením průkazu automaticky získáváte digitální ISIC do mobilu.

Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost studenta a jeho příslušnost k naší škole; kromě toho funguje jako:

  • čipová karta do jídelny (plně nahradí stávající čip; kdo nebude mít ISIC, bude dále využívat čip !!! nelze využít obě varianty současně)
  • ke kopírování (do budoucna)
  • ke vstupu do školy (do budoucna)

Věříme, že zavedení karet ISIC přinese výhody všem stranám – studentům, rodičům i naší škole.

Cena nového průkazu od 1.6.2022 - 350 Kč

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru

Tento web používá technické cookie, které zajišťují základní technickou funkčnost webu a analytické cookie od Google Analytics, které využíváme pro generování anonymních statistik o používání našeho webu. Tyto informace využíváme pouze pro interní potřeby a dále je s nikým nesdílíme.