Lesní pedagogika je neodmyslitelnou součástí naší koly. Jde o obor, který se zabývá vzděláváním a výchovou v přírodě, zejména pak v lese. Lesní pedagogika klade důraz na učení venku a přímý kontakt s přírodou. Děti mají příležitost objevovat, zkoumat a učit se prostřednictvím vlastní zkušenosti. Důraz je kladen na vytváření vztahu dětí k přírodě, na respekt k životnímu prostředí a na porozumění ekologickým souvislostem. Děti mají prostor pro hru a experimentování s přírodními materiály. Venkovní aktivity podporují týmovou spolupráci, komunikaci a rozvoj sociálních dovedností. Jednou z pravidelných událostí, do které se naše škola zapojuje, je akce Do lesa s lesníkem. Program této naučné stezky je navržen tak, aby děti pochopily, že les vyžaduje odbornou celoroční péči, kterou zajišťují lesníci. Díky tomuto poznání a osobnímu prožitku získávají děti hlubší vztah a respekt nejen k lesu samotnému, ale také k práci lidí, kteří se o něj starají. 

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru