Stalo se pěknou tradici naší školy, že studenti 1. ročníků ve spolupráci se Střední školou hotelnictví, řemesel a gastronomie v Trutnově se zúčastnili společenského večera v restauraci této školy. Studenti se seznámili s etiketou stolování a chování ve společnosti.

Rádi bychom poděkovali panu Šimkovi, paní Korčákové a ostatním zaměstnancům a studentům této spřátelené školy za realizaci této akce.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru