První pracovní cesta ministra životního prostředí Petra Hladíka vedla na Českou lesnickou akademii Trutnov. Žáci třetích a čtvrtých ročníků měli možnost diskutovat nad aktuálními tématy spojenými s klimatickými změnami s čerstvě jmenovaným ministrem, který navštívil školu u příležitosti dovolené v našem regionu.

„Přinášet do vzdělávání témata spojená s klimatickými změnami a jejich dopadem na naši planetu a společnost je pro moderní školství klíčové. Těší mě, že jsem na toto téma mohl s ministrem životního prostředí dnes na Lesnické akademii diskutovat nejen já, ale i žáci, protože právě oni jsou generací, pro kterou bude téma udržitelnosti a dopadů klimatických změn ještě důležitější, než je teď,“ řekl náměstek pro oblast školství Arnošt Štěpánek, který ministra Petra Hladíka na návštěvě krajské školy doprovodil.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru

Tento web používá technické cookie, které zajišťují základní technickou funkčnost webu a analytické cookie od Google Analytics, které využíváme pro generování anonymních statistik o používání našeho webu. Tyto informace využíváme pouze pro interní potřeby a dále je s nikým nesdílíme.