14. březen je v posledních letech matematickou komunitou považován za neoficiální mezinárodní den matematiky. Datum vzniklo použitím prvních tří cifer zápisu π v desítkové soustavě. Proč právě číslo π? Výzkum čísla π se vine historií matematiky jako pověstná červená nit. Již starověcí matematikové si uvědomovali význam této konstanty mající velmi těsnou vazbu na kružnici.

Slavnému starořeckému mysliteli Archimédovi se geometrickou metodou již ve 3 st. př. n. l. podařilo určit hodnotu čísla π s přesností na dvě desetinná místa. Ludolph van Ceulen obdobnou metodou na konci 16. století zpřesnil hodnotu dokonce na 35 desetinných pozic. Geometrické metody se postupně vyčerpaly a byly v 17. století nahrazeny analytickými metodami využívajícími tehdy nové poznatky z oblasti kalkulu a trigonometrie. Tyto metody umožňovaly a umožňují získat libovolný počet desetinných pozic čísla π, závisí pouze na vytrvalosti a času, který výpočtu věnujeme. V srpnu 2021 např. vědci z Univerzity aplikovaných věd ve švýcarském Graubuendenu publikovali rekord v nejpřesnějším odhadu π v desítkové soustavě, který má 62,8 bilionu číslic; výpočet trval 108 dní a devět hodin (zdroj: www.wikipedia.org).

Společně se studenty 1.B a 2.O jsme využili této příležitosti a uspořádali malou zábavně-vzdělávací oslavu. Po krátkém historickém exkurzu jsme proměřili několik předmětů denní potřeby, které spojoval kruhový průřez. Vyzkoušeli jsme také Archimédovu metodu určení čísla π, která je založena na vepisování a opisování mnohoúhelníků. Přesnost odhadu hodnoty čísla π samozřejmě závisí na přesnosti měření. Různé webové aplikace nabízí možnost vyhledávání číselných sekvencí v rozvoji čísla π, data narození jsou zajímavým vzorkem pro takový test (např. https://mypiday.com/). Paměť lze procvičovat různým způsobem, desetinný rozvoj čísla π je opravdu velkou výzvou. Když oslava, tak se hodí také pohoštění. Zde jsme se nedrželi obvyklého modelu, kterým je kulatý koláč (ang. pie cake). Sladkou tečkou této malé oslavy byl štrůdl a cupcakes, které jsme přizpůsobili významu dne.

Několik faktických informací o čísle π:

  • Číslo π je 16. písmenem řecké abecedy. Použití navrhl William Jones (1706) podle řeckého perímetros, což znamená obvod.
  • Obsah kruhu o poloměru 1 je roven číslu π.
  • Iracionalita čísla π (nelze jej vyjádřit zlomkem) byla dokázána v 18. století.
  • Mezi prvním milionem desetinných pozic se neobjevuje sekvence čísel 123456.
  • Lu Chao (Čína) drží světový rekord v počtu zapamatovaných desetinných pozic (67 890 pozic).
  • Světový den čísla π (14. březen) je dnem narození fyzika Alberta Einsteina.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru

Tento web používá technické cookie, které zajišťují základní technickou funkčnost webu a analytické cookie od Google Analytics, které využíváme pro generování anonymních statistik o používání našeho webu. Tyto informace využíváme pouze pro interní potřeby a dále je s nikým nesdílíme.