V rámci projektu I-KAP KHK II dostali žáci oboru Lesní mechanizátor možnost bližšího seznámení s arboristikou. Přednáška Ing. Václava Bažanta, Ph.D., garanta studijního programu Systémová arboristika na ČZU Praha.

Praktické ukázky vybavení a technologických postupů realizované studenty 2. ročníku tohoto bakalářského studia Václavem Bažantem a Tomášem Hornigem přinesly nové a mnohdy nečekané pohledy na možnosti péče o stromy jak v prostředí intravilánu obcí, tak i v přírodním prostředí. Na okraj zdařilé vzdělávací akce uveďme, že všichni její aktéři jsou absolventy naší školy.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru