Tradičně na začátku jara si soutěžící z celého světa mohou otestovat své schopnosti při řešení netradičních matematických úloh. Ano, i tento rok k nám doskákal Matematický klokan. A tentokrát i s rekordním počtem 39 účastníků v kategoriích Junior a Student.

Soutěžící již tradičně vybírali z otázek ve třech různých obtížnostech, oceněných 3, 4 nebo 5 body. Maximální bodový zisk v této soutěží činí 120 bodů. Podotkněme ještě, že zaškrtnutí určitého řešení znamená v této soutěži nejen možný bodový zisk, ale také riziko ztráty bodů v případě volby chybné odpovědi.

V kategorii Junior se v letošním klání s úlohami nejlépe vypořádal Tomáš Láska ze třídy 2.B, kterému se podařilo získat 66 bodů. O druhém místě Tomáše Zajíčka ze třídy 1.O, který získal rovněž 66 bodů, rozhodlo jen dřívější datum narození. I pořadí na dalších místech musel rozhodnout datum narození, a tak se na třetím místě se ziskem 65 bodů umístil Tomáš Křenek ze třídy 1.B. V kategorii Senior se na prvních třech místech umístili Jakub Lövenhöfer (4.B) se ziskem 50 bodů, Šimon Franc se ziskem 44 bodů a Jan Těmín (3.B) se ziskem 37 bodů.

Na závěr vybíráme jednu z testových úloh kategorie Junior. Na stole jsou položeny čtyři misky s bonbony. V první misce je tolik bonbonů, kolik je na stole misek s jedním bonbonem. Ve druhé misce je jich tolik, jako je misek se dvěma bonbony. Počet bonbonů ve třetí misce je roven počtu misek se třemi bonbony. Ve čtvrté misce je stejně bonbonů jako prázdných misek. Kolik bonbonů je celkem ve všech miskách?

Všem účastníkům děkujeme za ochotu a vynaložené úsilí. Doufejme, že i pro ně byla soutěž v určité míře obohacením (alespoň intelektuálním). S pozdravem hop HOP HOP.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru