Město Turnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici úředník na odboru životního prostředí - agenda lesního hospodářství a myslivosti, místo výkonu práce - Turnov.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Turnov

Název územního samosprávného celku: město Turnov
Druh a místo výkonu práce: úředník na odboru životního prostředí
- agenda lesního hospodářství a myslivosti,
místo výkonu práce - Turnov

Platová třída odpovídající druhu práce: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(základní plat podle započitatelné praxe v rozpětí tarifu od
23.390 Kč do 34.370 Kč + osobní příplatek po zkušební době
dle zapracování)
Lhůta pro podání přihlášky: do 31. května 2024
Charakteristika vykonávané činnosti:

a) výkon státní správy na úseku správy lesů - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
b) výkon státní správy na úseku myslivosti - zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů,

Zájemce musí splňovat předpoklady podle § 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1 .
Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe:

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním
oboru lesnického směru,
nebo
b) min. vyšší odborné vzdělání a alespoň 5 let praxe s vykonáváním správních činností na
úseku lesního hospodářství.

Další požadavky:
- dobré organizační a komunikační schopnosti
1 „Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním
občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací
jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.“.
Město Turnov
Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov
tel.: 481 366 111
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- dobrá znalost práce s výpočetní technikou
- flexibilita a schopnost rychle se učit
- řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
Výhodou:
- praxe v oboru
- zkoušky ZOZ
- znalost legislativy (státní správa a samospráva)
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
Výčet dokladů, které zájemce přiloží k přihlášce:
- strukturovaný životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nabízíme:
- možnost získání roční odměny při mimořádné aktivitě či splnění stanovených úkolů
- 5 týdnů dovolené, možnost čerpání dalšího volna dle kolektivní smlouvy
- pružná pracovní doba
- stravenky, možnost čerpání sociálního fondu
- možnost firemního telefonního tarifu
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
Nástup: od 01. července 2024 nebo dle dohody
Pohovor proběhne dne: čas a místo bude upřesněno v pozvánce
Místo a způsob podání přihlášky: Poštou nebo e-mailem na níže uvedenou adresu, (včetně
povinných příloh) do datové schránky nebo osobně do
podatelny MěÚ

Adresa, na kterou se přihláška odesílá: Městský úřad Turnov, Ing. Jana Chlupová,
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: vehbxe9

Bližší informace poskytne: Ing. Hana Malá, vedoucí odboru životního prostředí

tel: 481 366 153, mobil: 737 214 249,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V Turnově dne: 17. 05. 2024

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru