Ve středu 26. 6. 2024 se uskuteční druhý ročník sportovních her ČLA Trutnov, ve kterých mezi sebou změří síly všechny třídy naší školy. Tato akce proběhne od 8:00 do 14:30 hodin na Atletickém stadionu sportovního areálu Na Lukách v Trutnově.

Níže jsou k nahlédnutí pokyny k organizaci celého dne. Rozlosování sportovních her pro třídy a sportovní karta bude v den akce předána vytištěná třídním učitelům a organizátorům. Třídní učitelé budou po celý den se svoji třídou a budou garantovat její bezproblémový přesun po jednotlivých stanovištích dle časového harmonogramu viz příloha. Na vaše skvělé výkony se těší tým tělocvikářů. Sportu a lesu, zdar.

Organizace

 • Zahájení: V 8:00 hodin nástup všech tříd na hřišti s umělou trávou. Jednotlivé třídy obdrží časový harmonogram, mapu areálu, pravidla a sportovní karty.
 • Místo: Atletický stadion sportovního areálu Na Lukách v Trutnově.
 • Sportovní karta: Každý třídní učitel dostane sportovní kartu, ve které je seznam všech disciplín (turnaje, atletika, úkoly).
 • Disciplíny: Postupné plnění atletických disciplín a úkolů na jednotlivých stanovištích podle časového harmonogramu. Na každém stanovišti má jedna třída vždy 30 minut na splnění úkolu dle instrukcí rozhodčích.
 • Sportovní hry: Zahájení prvních zápasů v 8:30 podle časového harmonogramu (podrobnosti sděleny v den akce).
 • Občerstvení: Zajištěno v průběhu celého dne v místní restauraci.
 • Toalety: Přístupné v průběhu celého dne v budově areálu a v restauraci.
 • Vyhlášení: Po absolvování obou turnajů, atletiky a úkolů si všichni žáci nastoupí po třídách. Poháry dostanou pouze vítězné třídy turnaje ve fotbale a v přetahu lanem. Největší pohár obdrží celkově nejlepší třída. Medaile dostanou také tři nejlepší žáci za měřené atletické disciplíny.

Pravidla

 • Fotbal: Třídy budou rozlosovány do 2 základních skupin. Při utkání se střídá hokejovým způsobem a hry se může z dané třídy zúčastnit libovolný žák. Každý tým má 1 brankáře a 5 hráčů v poli. Hrací doba je 2 x 5 minut.
 • Lano: Třídy budou rozlosovány do 2 základních skupin. Soupeří se vždy 6 proti 6 na dvě vítězné hry. Z dané třídy se může zúčastnit libovolný žák.
 • Atletika: Každá třída sbírá prostřednictvím svých žáků výkony z atletických disciplín (mimo výšky), které se pak zprůměrují v jeden hlavní výkon třídy.
 • Úkoly: Každý žák se v průběhu dne snaží zúčastnit co nejvíce disciplín, aby nezískal trestné body pro třídu za nesplnění úkolu.

Hodnocení

 • Rozhodčí: Každý rozhodčí si na svém stanovišti zapisuje jednotlivé výkony studentů na připravený seznam. Nakonec vše vyhodnotí podle pravidel viz níže.
 • Atletika: Předem neomluveným žákům, kteří nesplnili disciplínu (mimo výšky), se zapíše minimální výkon uvedený na sportovní kartě. Poté se vypočítá průměrný výkon dané třídy.
 • Úkoly: Do celkového hodnocení třídy se započítávají pouze chybějící úkoly všech žáků ve třídě. Za každý chybějící úkol je 1 trestný bod.
 • Celkem: Vyhodnotí se celková pořadí všech tříd za turnaje a atletické disciplíny (mimo výšky). Pořadí v rámci jednotlivých tříd se sečtou a k nim se dále přičtou trestné body žáků z dané třídy. Vyhrává třída s nejmenším počtem bodů.

Časový harmonogram

Mapa areálu

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru