Naše škola pořídila v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství nové nákladní vozidlo s nosičem kontejnerů. Podpora je poskytována na modernizaci a vybavení moderními učebními pomůckami, které umožní žákům a studentům osvojit si základní odborné a praktické dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání. 

Ministerstvo zemědělství ve své Koncepci vzdělávání definuje podporu vytvoření Center odborné přípravy (dále jen COP). Účelem podpory COP je zvýšení kvality odborného vzdělávání prostřednictvím seznámení žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s rezortními obory vzdělání (zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství) s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky.

Nákupem výše uvedeného nákladního vozidla s nosičem kontejnerů dojde k rozšíření možností nácviku praktických dovedností, což povede k lepšímu uplatnění absolventů školy na trhu práce.

Děkujeme Ministerstvu zemědělství a Královéhradeckému kraji za dlouhodobou finanční podporu v oblasti COP.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru

Tento web používá technické cookie, které zajišťují základní technickou funkčnost webu a analytické cookie od Google Analytics, které využíváme pro generování anonymních statistik o používání našeho webu. Tyto informace využíváme pouze pro interní potřeby a dále je s nikým nesdílíme.