I letos uspořádala naše škola ve spolupráci s nadací Dřevo pro život akci Do lesa s lesníkem. Cílem akce bylo ukázat dětem a jejich učitelům lesnické činnosti v praxi, představit dřevo jako obnovitelnou surovinu a les s jeho hospodářskými i sociálními souvislostmi.

V sobotu 3. 9. 2022 se konal Myslivecký den ve Skalici, na kterém zajišťovala program mimo jiné naše škola. Lesní pedagogika, ukázky troubení a vábení, to vše předvedli naši studenti, kterým tímto děkujeme za aktivitu. Zpětná vazba od návštěvníků je pro nás důkazem, že se program moc líbil.

Ve středu 8.6.2022 se konal Den s lesníkem v Polici nad Metují, který si vzali na starosti naši studenti. Na děti čekala stanoviště myslivosti, ornitologie, těžby, výchovy porostů, dendrometrie, obnovy lesa a včelaření.

Naši školu navštívila Základní škola Voletiny, pro kterou si studenti připravili jednotlivá stanoviště lesní pedagogiky. Nechyběla myslivost a zvěř, stanoviště zaměřené na odpad a recyklaci, kynologie, sázení a lesní těžba.

Dnes jsme na přání zavítali do Mateřské školy v Bernarticích, kde jsme s dětmi poznávali zvířátka a povídali si o životě v lese. Opět jsme si užili krásné dopoledne a věříme, že jsme dětem předali zajímavé poznatky. 

I letos uspořádala naše škola ve spolupráci s nadací Dřevo pro život akci Do lesa s lesníkem. Cílem akce bylo ukázat dětem a jejich učitelům lesnické činnosti v praxi, představit dřevo jako obnovitelnou surovinu a les s jeho hospodářskými i sociálními souvislostmi.

Ve čtvrtek nás na Vobešlovce navštívila parta dětí z TJ Lokomotiva Trutnov, pro které jsme si připravili Den lesní pedagogiky. Na jednotlivých stanovištích si děti vyzkoušely poznávání zvěře, rostlin, bylin a dřevin. Nechyběla ukázka kynologie a střelba ze vzduchovky.

Poslední cesta před prázdninovou pauzou vedla do mateřské školy Sedmikráska v Trutnově, kde se opět předvedli naši studenti. Pozitivní ohlasy na program nás zavazují a zároveň motivují do dalších akcí, na které už se těšíme.

Naším cílem je rozvíjet kladný vztah dětí k přírodě a to jak v mateřských, tak na základních školách. Prostřednictvím lesní pedagogiky se snažíme vzbudit zájem, zvídavost a přiblížit dětem zábavnou formou témata související s přírodou.

Ve čtvrtek 20.5. měly děti z nedaleké Mateřské školy Na Struze možnost navštívit náš včelín. Zvláštní poděkování patří panu Ing. Škodovi za výbornou prezentaci k přiblížení životu včel a za jeho přátelský a odborný přístup.

Dne 8.11.2019 jsme přivítali studenty 1. ročníku ze Střední školy gastronomie a služeb Trutnov, abychom jim předvedli něco ze zájmové činností naší školy a seznámili je nejen se školou, ale i s přilehlým parkem. Průvodcovství se chopili studenti 2. a 3. ročníků, kterým tímto děkujeme.

Cílem dnešní akce bylo ukázat dětem a jejich učitelům lesnické činnosti v praxi, představit dřevo jako obnovitelnou surovinu a les s jeho hospodářskými i sociálními souvislostmi. Po slavnostním zahájení se děti vydaly na jednotlivá stanoviště, kde na ně čekaly ukázky lesnických činností.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru

Tento web používá technické cookie, které zajišťují základní technickou funkčnost webu a analytické cookie od Google Analytics, které využíváme pro generování anonymních statistik o používání našeho webu. Tyto informace využíváme pouze pro interní potřeby a dále je s nikým nesdílíme.