Změny v maturitní zkoušce k 15.3.2021

Kategorie: Aktuality
Autor: ČLA Trutnov
Vytvořeno: 26 březen 2021

Vážení maturanti, 15.3.2021 vydalo MŠMT opatření obecné povahy, která mění řadu věcí v maturitních zkouškách pro letošní školní rok. Z uvedeného opatření jsme vytvořili stručný přehled provedených změn. V příloze je zveřejněna celá metodika tohoto opatření.

Stručný přehled provedených změn

A. Kdo může maturovat

 1. Žák posledního ročníku SŠ může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021 a pokud si do 1. 12. 2020 podal přihlášku.
 2. V 1. pololetí u neklasifikovaných žáků a u žáků, kteří neprospěli jsou z tohoto pohledu podstatné následující termíny:
  • 31. března 2021 (pro možnost konání maturitní zkoušky v jarním období) a
  • 30. června 2021 (pro možnost konání zkoušky v podzimním období).

B. Společná (státní) část maturitní zkoušky – didaktické testy

 1. Termíny konání didaktických testů se posouvají takto:
  • pondělí 24. května matematika, anglický jazyk,
  • úterý 25. května český jazyk a literatura,
  • středa 26. května matematika rozšiřující, francouzský, německý, ruský a španělský jazyk.
 2. V platnosti zůstává prodloužení času konání didaktických testů:
  • didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura na 85 minut,
  • ze zkušebního předmětu cizí jazyk na 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti,
  • a ze zkušebního předmětu matematika na 135 minut.
 3. Výsledky didaktických testů vám budou oznámeny 8. června 2021.
 4. Žák, který se z konání didaktického testu omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním a zároveň podá přihlášku k mimořádnému termínu konání didaktického testu řediteli školy, bude psát zmeškaný didaktický test v mimořádném termínu. Přihláška se podává řediteli školy současně s omluvou do 3 pracovních dnů od data konání zmeškaného didaktického testu. Didaktické testy v mimořádném termínu se obdobně jako v podzimním zkušebním období budou konat na spádových školách, které určí CZVV ve spolupráci s krajskými úřady.
  • Mimořádné termíny:
   • středa 7. července matematika, anglický jazyk,
   • čtvrtek 8. července český jazyk a literatura,
   • pátek 9. července matematika rozšiřující, francouzský, španělský, německý a ruský jazyk.
  • Výsledky didaktických testů konaných v mimořádném termínu Vám budou oznámeny 20. července 2021.

C. Profilová (školní část) maturitní zkoušky

 1. V profilové části vašich maturitních zkoušek zůstávají nově jako povinné pouze 2-3 ústní zkoušky, a to ty původně opravdu profilové zkoušky z předmětů, které jste si nezvolili ve státní části (tj. z těch, ze kterých nepíšete didaktický test).
 2. Písemné zkoušky byly zcela zrušeny již dříve.
 3. Jen dobrovolné jsou pro vás ústní zkouška z českého jazyka a ústní zkouška z cizího jazyka, který jste si zvolili ve společné (státní) části, tj. z toho jazyka, ze kterého píšete didaktický test. Vaši účast na těchto dobrovolných zkouškách musíte řediteli školy písemně oznámit do 30. dubna 2021 – způsob podání oznámení bude ještě upřesněn).
  • Pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen, tedy neúspěch celkové hodnocení neovlivní. Pokud žák uspěje ze všech ostatních povinných předmětů, dostane maturitní vysvědčení (na kterém nebude hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka).
  • Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021 (způsob podání písemného oznámení bude ještě upřesněn). Toto sdělení se stane součástí maturitní dokumentace.
   • Pokud žák vykoná zkoušku úspěšně, bude hodnocen stupněm prospěchu dle kritérií stanovených ředitelem školy (známkami 1 - 4),
   • v případě, že neprospěl, má z daného zkušebního předmětu nárok na dva opravné pokusy.
   • Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a do tří dnů omluví svou neúčast u zkoušky a ředitel školy tuto omluvu uzná, zůstává mu náhradní a dva opravné pokusy.
   • V případě, že se ke zkoušce přihlásil, ale bez omluvy se nedostavil nebo ředitel školy omluvu neuznal, přichází žák obdobně jako za běžné situace o řádný termín a zbývají mu dva pokusy.
   • Ve všech těchto případech žák obdrží vysvědčení, pokud úspěšně vykonal ostatní povinné profilové zkoušky a didaktické testy (pokud didaktické testy měl konat). Do pěti let od úspěšného ukončení vzdělávání může konat náhradní či opravné zkoušky, v případě úspěšného vykonání opravné nebo náhradní zkoušky je žákovi vystaveno nového maturitní vysvědčení (s doplněnou úspěšně vykonanou zkouškou/zkouškami), původní vysvědčení žák vrátí.
  • Při rozhodování se o konání/nekonání ústní zkoušky zvažte, jak toto rozhodnutí ovlivní uplatnění vašeho maturitního vysvědčení pro budoucí potřeby (např. u přijímacího řízení na VOŠ nebo VŠ v České republice nebo v zahraničí). V případě, že písemně nesdělíte řediteli školy do 30. dubna 2021, že tuto zkoušku konat budete, nebudete ji moci vykonat jakou součást této maturitní zkoušky ani v budoucnu. Doložení výsledku úspěšně vykonané zkoušky, kterou se rozhodnete nyní neskládat, bude v případě budoucí potřeby pak možné pouze vykonáním další maturitní zkoušky nebo vykonáním jednotlivé zkoušky dle § 113 školského zákona, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu.
  • POZOR! Tato úprava maturitní zkoušky (dobrovolnost některých ústních zkoušek) platí pouze pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledních ročníků.
 4. Ústní zkoušky se mohou konat v termínu od 1. června do 23. července 2021.
 5. Posouvá se Vám i termín odevzdání žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka (pokud ji budete chtít absolvovat), a to na 30. dubna 2021.

D. Vysvědčení za poslední ročník

Vysvědčení za poslední ročník bude vydáno k datu 21.5.2021. Forma a datum jeho předání zatím není známa. Do tohoto data bude probíhat výuka.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.