Praktické cvičení 4.A ve Vysokém Chvojně

Kategorie: Odborné exkurze
Autor: Ing. Jan Téra
Vytvořeno: 27 listopad 2019

Dne 26.11.2019 vyjeli žáci 4.A společně se svým třídním učitelem, Ing. Janem Térou za názornými ukázkami pěstování borových a dubových porostů do oblasti Vysokého Chvojna.

Po příjezdu byli přivítáni ředitelem Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o., p. Radomírem Charvátem, který byl po zbytek dne jejich odborným průvodcem. Měli zde připravenou přednášku s celou řadu stanovišť a ukázkami umělé i přirozené obnovy borových a dubových porostů, praktickými ukázkami porostní výchovy až po úspěšné dopěstovaní mýtních porostů s velkým podílem kvalitních cenných sortimentů. Nechyběla ani stanoviště po úspěšné obnově s vysokým podílem MZD dřevin, především douglasky tisolisté. Na závěr exkurzního dne byli všichni svým hostitelem pozváni na chutný oběd do restaurace Kulturní dům v Holicích. Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat pracovníkům Lesního družstva Vysoké Chvojno za vše, co nám poskytli a za čas, který nám věnovali.