Projekt Kompetence 4.0

Kategorie: Projekty
Autor: Bc. Veronika Chrobáková
Vytvořeno: 20 červenec 2020

Naše škola se zapojila do projektu Kompetence 4.0, který navazuje na úspěšný projekt FIRMIČKY a bude odstartován 1.8.2020. Projekt se zaměřuje na podnikavost jako klíčovou kompetenci pro trh práce v Čechách i Polsku.

Klíčové aktivity projektu si kladou za cíl implementovat podnikavost do vzdělávacích plánů škol i mezipředmětových vazeb, naučit pedagogy metodicky tuto kompetenci rozvíjet, aby se stala nedílnou součástí přípravy budoucích absolventů škol pro trh práce. Česko-polská spolupráce přinese i různý pohled školských systémů na tuto kompetenci.

Hlavním cílem projektu je zlepšení situace mladých lidí, kteří dokončí studium na SŠ a chystají se vstoupit na trh práce. Žáci na obou stranách hranice budou mít možnost vytvořit fiktivní firmu / školní minipodnik. Naučí se procesní řízení výroby i služeb a fungování firmy se všemi aspekty – od nápadu k výrobku/službě. Při společném fungování stejně nebo podobně zaměřených FIRMIČEK v obou částech ERN budou mít žáci možnost navázat spolupráci – zahraniční obchod. Budou tím nuceni ke komunikaci v jiném jazyce, spolupráci s firmou na druhé straně hranice. Při následných společných seminářích – Teoretická část vzdělávacího programu pro pedagogy a Praktické části vzdělávacího programu pro žáky – dojde ke zvýšení informačního povědomí o regionálním trhu práce a současně o podmínkách trhu práce na druhé straně hranice.

Cíl projektu

Zlepšení situace absolventů středních škol na česko-polském trhu práce prostřednictvím níže uvedených bodů.

Žáci:

 1. Získají přehled o nových a nastupujících trendech v rámci Průmyslu 4.0 - naučí se s těmito možnostmi pracovat, zahrnou je ve fiktivních firmách do podnikatelského záměru.
 2. Osvojí si nové znalosti a informace a naučí se je dále rozvíjet.
 3. Naučí se používat nové online nástroje, kterými získají přehled o shodách a rozdílech na obou stranách hranice.
 4. Naučí se využívat multimediální technologie (nejen multimediální učebny) i pro mezioborovou spolupráci fiktivních firem.
 5. Účastí ve vzdělávacím programu se naučí používat nově vzniklé kompetence v praktické rovině.
 6. Naučí se dostávat informace do znalostní roviny v prostředí fiktivních firem, čímž se posílí jejich mediální a informační kompetence s přeshraničním přesahem.
 7. Zvýší si povědomí o jazyku druhé země - interaktivním využitím e-learningu z projektu Vzdělávání nezná hranic.
 8. Získanými znalostmi si umožní a ulehčí být žádaným a dobrým zaměstnancem nebo úspěšně zahájit vlastní výdělečnou činnost.

Cílem dále je

 1. Zefektivnění poskytování informací všem zainteresovaným stranám na trhu práce na obou stranách hranice s ohledem na jeho aktuální požadavky.
 2. Prostřednictvím klíčových aktivit aplikovat recipročně a společnými silami dobré zkušenosti a inovativní prvky, odzkoušet nové možnosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou žáci 2. a 3. ročníků středních škol, včetně středních odborných učilišť. Pedagogové jsou v projektu zapojeni zejména z důvodu přenosu kompetencí na další žáky v budoucnosti. Podpořeno bude 1230 žáků a jejich pedagogů.

Realizační tým

 • Bc. Veronika Chrobáková - koordinátor věcné realizace
 • Bc. Martina Holcmanová - finanční manažer
 • Mgr. Marek Nývlt - IT specialista
 • Petra Fátorová - účetní projektu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.