Lesnická všestrannost

Kategorie: Aktuality
Autor: Ing. Ondřej Jirmann
Vytvořeno: 03 červenec 2019

Dnes 26. června naše škola uspořádala pro žáky další ročník Lesnického dne. Dvou nebo tříčlenný tým vyrazil v určený čas na trať s cílem splnit všechny úkoly a doběhnout do cíle.

Start závodu byl umístěn v areálu školního polesí, kde byl umístěn i první úkol, a to střelba ze vzduchovky. Trať vedla školním polesím, takže se žáci museli orientovat pomocí porostní mapy a vlastního úsudku. Postupně na trati narazili na 8 stanovišť. Jednalo se o poznávání případné zodpovězení otázek: lesnické pojmy v anglickém jazyce, dřevorubecké pomůcky, listy našich dřevin, odhad výšky a výčetní tloušťky smrku, dřeva našich dřevin, stanovištní byliny, zoologie, semena a šišky. Poslední stanoviště umístěné v samotném cíli finálně prověřilo fyzičku našich žáku, a to tím, že každý tým musel udělat dohromady 100 kliků. Poté už si zaběhli jen do cíle, kde odevzdali svůj soutěžní kupón a mohli se občerstvit. Vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších bojovníků proběhne 2. září při slavnostním zahájení nového školního roku.