Koronavirus - aktualizace

Kategorie: Aktuality
Autor: ČLA Trutnov
Vytvořeno: 10 březen 2020

Mimořádné opatření MZ ve věci uzavření škol a školských zařízení a následné rozhodnutí ředitele ČLA Trutnov Ing. Miloše Pochobradského.

 Z tohoto opatření vyplývá

  • Zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů v ZŠ, SŠ, VOŠ a všech školských zařízeních (DDM, DM a internáty, PPP, SPC, ŠD, ŠJ, ŠK a jiné).
  • Na zaměstnance se tento zákaz nevztahuje, tudíž je na řediteli, zda bude vyžadovat jejich přítomnost na pracovišti.
  • Školní jídelny mohou nadále fungovat, ale pouze pro zaměstnance a cizí strávníky.
  • MŠ fungují dále v nezměněném režimu včetně stravování.
  • DD zajistí od zítřka dohled nad dětmi i v době, kdy mělo probíhat školní vyučování.

 MŠMT v průběhu dne zveřejní bližší podrobnosti k tomuto opatření.

Dokumenty ke stažení