Všem studentům, absolventům, kamarádům a přátelům školy oznamujeme velmi smutnou zprávu. Ve věku nedožitých 71 let nás opustil v úterý 8.9.2020 po dlouhé těžké nemoci náš bývalý kolega Ing. Jan Matějka.

Na naší škole působil jako učitel v letech 1977 až 2014. Honza byl velmi přátelské a veselé povahy, vyučoval především myslivost, zoologii, ochranu lesa a praxi. Mimo jiné se i významně zasloužil o vznik sportovních střeleckých tříd, ve kterých vychoval celou řadu úspěšných reprezentantů České republiky. Děkujeme mu za vše dobré, co pro naši školu vykonal. Více v nekrologu PhDr. Jiřího Uhlíře.

Ing. Jan Matějka (1949 - 2020)

  • narozen 25. 9. 1949 Postoloprty (okres Louny)
  • zemřel 8.9.2020 Tanvald (okr. Jablonec nad Nisou)

Ing. Jan Matějka, syn lesního inženýra a učitelky mateřské školy, středoškolský profesor myslivosti, ochrany lesů a životního prostředí, lesnické zoologie a praxí působil v roli učitele na České lesnické akademii v Trutnově ( na Střední lesnické technické škole od 1.11.1977 do 27.6.2014).

Lesnické a pedagogické povolání bylo vlastní i jeho otci Ing. Františku Matějkovi (1923-1997), který celkem 17 let působil jako středoškolský profesor matematiky, ekonomiky a organizace práce a posléze lesní těžby v denním, dálkovém i pomaturitním studiu na SLTŠ Trutnov (1959-1977), stejně jako jeho matce Evě, ředitelce malotřídní základní školy. Jejich syn Jan Matějka šel ve šlépějích svého otce a zaměřil se na obor lesnictví přímo od piky, od lesařiny na Středním odborném učilišti lesnickém ve Svobodě nad Úpou, kde se učil jeden rok (1964-65) a pak přešel na Střední lesnickou technickou školu (SLTŠ) v Trutnově, kde studoval čtyři léta (1965-1969) a po maturitě pracoval jako lesník u VLS Mimoň, vojenský újezd Ralsko (1969-1970).

Jako dobrý střelec sloužil dva roky v armádním středisku Dukla Liberec (1970-72). Pak v září 1972 zahájil svou pedagogickou dráhu na SOUL Svoboda nad Úpou. Nejprve jako mistr odborné výchovy a učitel odborných předmětů (1972-1977). Zároveň při zaměstnání v dálkovém studiu úspěšně absolvoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně (1972-1978, vysokoškolská kvalifikace lesní inženýr). Konečně k 1.11.1977 nastoupil jako středoškolský profesor odborných lesnických předmětů na SLTŠ Trutnov, od 1.1.2008 na reorganizované České lesnické akademii (ČLA) v Trutnově. Posléze se specializoval na oblíbené předměty myslivost, lesnická zoologie a ochrana lesů a životního prostředí a praxí – zejména těžba motorovou pilou. Dlouhá léta vyučoval též řízení motorových vozidel (autoškolu). V roce 1978 uzavřel sňatek s Ivanou Vaňkovou a posléze se jim narodily dvě dcery Jana (1979, nyní učitelka na ZŠ, Mgr.) a Ivana (1982, lesní inženýrka), která už ve třetí generaci lesnického rodu Matějkových též pedagogicky působí od roku 1.8.2008 na ČLA Trutnov jako středoškolská profesorka lesnické zoologie, ochrany lesů a životního prostředí a lesnictví.

Od roku 1981 do 2005 působil Ing. Jan Matějka jako úspěšný trenér brokové střelby disciplíny trap (baterie) ve střeleckých třídách na SLŠ Trutnov. Podílel se významně jako dlouholetý pořadatel tradičních mysliveckých výstav trofejí. Dlouhá léta pracoval ve funkci předsedy myslivecké komise Okresního mysliveckého spolku Českomoravské jednoty. Zastával též odpovědnou funkci zkušebního komisaře pro zbrojní průkaz. Podílel se i na organizování reprezentačních školních honů lovné zvěře. Patřil k úspěšným představitelům středního lesnického školství v Trutnově, zejména na úseku myslivosti a střelectví.

V Janu Matějkovi odešel znamenitý lesnický odborník, zkušený myslivec, velmi dobrý lesnický pedagog, hodný a laskavý člověk, ochotný druhým pomoci, velmi pracovitý a skromný muž, který mnoho vykonal pro české lesnictví, českou myslivost a lesnické školství nejen v Trutnově. Čest jeho památce.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Lesnická škola

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.