Oslavy 75. výročí lesnické školy v Trutnově

Kategorie: Aktuality
Autor: Bc. Veronika Chrobáková
Vytvořeno: 15 září 2020

V sobotu 12.9.2020 proběhly na České lesnické akademii oslavy 75. výročí od založení lesnické školy v Trutnově. V rámci oslav byli pozváni všichni absolventi k přátelskému setkání, které se stalo krásnou a vítanou tradicí.

Více v článku PhDr. Jiřího Uhlíře, kterému velmi děkujeme za zpracování referátu k této významné události.

Oslava 75 let lesnického školství v Trutnově

(1945-2020) v sobotu 12. září 2020

Velkolepé a velkorysé oslavy 75 let existence lesnického školství v Trutnově (1945-2020) byly šťastně zapojeny do projektu Dny evropského dědictví (DED) Trutnov v sobotu 12. září 2020, který se letos věnuje 760. výročí první písemné zmínky o městě Trutnov (1260-2020). Podařilo se organicky, sofistikovaně a zdařile managementu města i lesnické školy propojit a uspořádat oslavy společně, oslavy obou kulturně historických jubileí. Je velmi sympatická dlouhodobá spolupráce České lesnické akademie Trutnov (ČLA) s vedením města. Vždyť trutnovská lesnická škola se nachází u městského parku, o něhož škola svorně s městem pečuje. A právě letošní poněkud skromnější a komornější oslavy v době pandemie se uskutečnily za budovou školy v parku a v areálu lesnické školy, domova mládeže i na školním polesí.

Dny evropského dědictví i oslavy města a lesnické školy v Trutnově, založené 28. 8. 1945, započaly na podiu v městském parku lovecké fanfáry 21členného trubačského žesťového souboru (lesních rohů, borlic a trubek) pod vedením zkušeného muzikanta Jaroslava Rejdáka. Po 10. hodině za slunného počasí v areálu parku obsazeného mnoha prodejními stánky s občerstvením slavnost otevřel po svém ročním působení ředitel ČLA Ing. Miloš Pochobradský, rovněž úspěšný absolvent Střední lesnické školy Trutnov (1997), který m. j. posléze nastínil i svou ambiciózní vizi, a dlouholetý starosta města Trutnova Mgr. Ivan Adamec, poslanec Poslanecké sněmovny ČR, který podrobně přítomné seznámil s programem DED v Trutnově a s úspěchy města Trutnova, druhého největšího města regionu. Zdravice a přání naší škole pak přednesli spatra nejvyšší zástupci Královéhradeckého kraje, a to první náměstek hejtmana brigádní generál Mgr. Martin Červíček a Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana pro školství a kulturu, která označila trutnovskou ČLA za „prestižní lesnickou školu a za výkladní skříň kraje mezi středními školami“, což znělo příjemně nejen řediteli školy Ing. Miloši Pochobradskému a jeho dlouholetému zástupci ředitele RNDr. Petru Kejklíčkovi, ale i absolventům a absolventkám „trutnovské lesárny“, kteří spontánně potleskem vyslovili souhlas s tímto uznáním z úst vysoké představitelky krajského úřadu. Upřímnou zdravici rovněž přednesl Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D., náš bývalý absolvent (1959) a učitel školy, ředitel colloredo-mansfeldských lesů v Opočně. Dopoledne nastupovali jednotlivé ročníky a přítomní absolventi, kterým předával medaile a pamětní listy tentokráte sám současný ředitel školy Ing. Miloš Pochobradský, kdy každý přítomný absolvent měl příležitost poznat nového ředitele osobně.

Dobrou náladu po celou dobu střídavě navozovaly hudební soubory. Hned zpočátku zaujalo vystoupení 21členného populárně trubačského žesťového souboru Markazíni. Jejich úspěšné písničky o kůrovci a sázení stromků se raketovou rychlostí šíří pomocí sociálních sítí a už jej znají skoro všichni v republice. Většinu kapely Markazíni tvoří naši absolventi. Dále své posluchače našla vystoupení country a bluesgrassová kapela Máslostroj, kterou spoluzakládali naši absolventi Petr Kus a Dušan Paťava. Odpoledne pak zaujala 10členná hudební skupina Wolf´s Colony (Vlčí smečka), která hraje „Poprock“ a více jak polovinu kapely tvoří obyvatelé nedaleké obce Vlčice. Jedním z nejdůležitějších členů kapely je všestranný muzikant Bořek Trávníček, jenž je naším mistrem pro odborný výcvik.

Návštěvníci, a především absolventi si mohli prohlédnout překrásný, neustále vylepšovaný moderní a prosvětlený interiér i učebny školy, pro něž pořadatelé připravili rovněž pozoruhodné výstavy, a kdy my - bývalí učitelé i absolventi - s velkým uznáním oceňujeme velký pokrok, příkladnou modernizaci školy na úseku digitalizace, zejména vybavováním audiovizuální didaktické techniky. Je to zásluha nejen vedení školy, pedagogů, ale i mecenášsky štědrého Královéhradeckého kraje, který to financuje. Díky nim obdivujeme učebny i kabinety s bohatými sbírkami přírodnin našich studentů, nově vybavenou chemickou laboratoř, jazykovou učebnu s ukázkami výměnných pobytů a zahraničních exkurzí a konečně náš údiv vyvolala nejmodernější učebna pěstování lesa, kterou jsem navštívil a prohlédl si ji díky vstřícnosti učitele Ing. Luboš Němečka. Na naší škole je velmi sympatické, že každý ředitel i jeho zástupce usilovali o rozvoj a modernizaci školy, domovů mládeže i školního polesí. Lze to sledovat od dob ředitele Ing. Vlastimila Zeleného (1925-2005), Miloše Doležala (1926-1998), Ing. Jaromíra Houta (1950-2020), Ing. Jaromíra Sixty (1933-2019), Mgr. Jana Korbeláře (*1949), a za poslední školní rok též oceňuji snažení nového ředitele Ing. Miloše Pochobradského (*1977) a za dlouholetého, a skromného zástupce ředitele ČLA Trutnov RNDr. Petra Kejklíčka (*1960), který ve funkci úspěšně pracuje od 1. září 1991 již 30. školním rokem dosud a má nezanedbatelné zásluhy na rozmachu a rozvoji školy a výchovy během působení tří ředitelů školy.

V budově školy návštěvníci zhlédli výstavku s promítáním dokumentů z mnoha zájezdů a výprav známého cestovatele Ing. Pepy Drobného, učitele a absolventa školy (1981), který se svými studenty a kolegy navštívil Nepál, Island, Mongolsko, Skandinávii, Pyrenejský poloostrov, Balkán, Ukrajinu a mnoho dalších zemí. V učebnách středoškolští profesoři instalovali výstavy moderních učebních pomůcek na výuku odborných předmětů, promítání videí o škole, historii školy a cestování studentů. V jedné učebně kostýmovaní studenti (v uniformě SNB, bývalého armádního důstojníka, s pionýrskými rudými šátky apod.) a učebna vyzdobená komunistickými hesly připomínali těžké totalitní časy. V aule školy mě velmi zaujal dokumentární film Safari v Čechách, jehož hlavním tvůrcem je režisér Ivo Pavelek a scenárista Milan Dus, autor biografie o Josefu Vágnerovi, jehož životním mottem je: „Nikdy nesplatíme zvířatům, co jsme jim dlužni.“. V tomto dokumentu je netradičně představen život a dílo osobnosti evropského formátu, slavného absolventa trutnovské lesnické školy (1951) Ing. Josefa Vágner CSc.,(1928-2000), významného zoologa, etologa, zakladatele a dlouholetého ředitele ZOO Safari ve Dvoře Králové n. L. Přítomná byla i jeho dcera Ing. Lenka Vágnerová, která s režisérem uvedla film, na němž se podílela, a nabídla i obrazovou monografii o svém otci. Film se promítal celkem třikrát, a odkryl, jak lidská zloba, zášť a závist poznamenaly život tohoto pozoruhodného a nezlomeného muže, jehož „snem bylo stát se lesníkem a podívat se do Afriky, díky své usilovné cílevědomosti splnil“.

Pestrý a bohatý program DED doplňovala v prostorách přilehlého parku jednotlivá stanoviště: ukázka sokolnictví (dravců), ukázka vábení, stanoviště lesní pedagogiky (včelařství, lesní těžba, sokolnictví, myslivost, botanika, měření stromů, vábení zvěře) ve spolupráci se společností Lesy a parky Trutnov – prezentace společnosti. Užitečným partnerem akce je státní podnik Lesy ČR. Zájemci měli též možnost navštívit školním autobusem areál školního polesí, a zde ve Starém Horním Městě si prohlédnout novou těžební techniku a v hale školkovací stroje, uvnitř pak učebny s trenažery na výuku práce s harvestory a také navštívit otevřené lesnické učiliště ve Svobodě nad Úpou od 14.00 do 17.00 hodin.

K oslavám češtinář školy Mgr. Petr Havíř ve spolupráci s Ing. Ondřejem Jirmanem, vedoucím praktického vyučování, a s velmi agilním organizátorem Mgr. Milanem Jiříštou se podařilo vydat v solidním nákladu 24stránkový jubilejní školní časopis Facír (lesnický a myslivecký krajánek a zpravodaj), který plně uspokojil svou skvělou informovaností a zevrubnými poznatky o sobotním programu oslav. Obsahoval úvodník, rozhovor studentů ČLA Trutnov s ředitelem školy po roce jeho působení na škole, s Ing. Milošem Pochobradským, a s organizátory přátelského setkání u příležitosti 75. výročí trutnovského lesnického školství Ing. Ondřejem Jirmanem a Mgr. Milanem Jiřištou pro Facír, v němž je též otištěny básně a vztah studentky ke studiu na ČLA.

Rád konstatuji, že učitelé a zaměstnanci školy perfektně připravili organizaci oslav. Nabídli velmi pestrý, hodnotný program, občerstvení. Vyšlo i počasí a byla skvělá atmosféra. Díky podnikavé a iniciativní projektové manažerce ČLA Trutnov, slečně Bc. Veronice Chrobákové nechali vyrobit dva nové odznaky, jeden kovový bronzový s motivem jelena a se smaltovaným barevným znakem města Trutnova a ve dvojím provedení různá zelenavá trička s logem ČLA Trutnov. Absolventi očekávali též nový almanach, který se plánuje na rok 2025 k 80. výročí lesnického školství v Trutnově (1945-2025). Po celý den všude panovala dobrá nálada a pohoda, neboť se i v době koronavirové sešli absolventi naší alma mater viridis a ačkoliv z obav dorazilo méně absolventů, nic to neubralo na srdečnosti přátelských setkáních a debatách mezi sebou a i se svými učiteli. Z nás starších učitelů se setkání osobně zúčastnili 91letý Ing. Jindřich Vojtěchovský, vynikající učitel hospodářské úpravy lesů (1964- 1994) emeritní zástupce ředitele SLŠ Trutnov 1974-1991), který ač přišel o dvou francouzských holích, nenechal si ujít tuto mimořádnou slavnost, kolega 83letý Mgr. Luboš Tomek, češtinář a úspěšný tělocvikář (1971-1990), a já 83letý češtinář a dějepisec, který na trutnovských lesnických školách vyučoval během 37 let (1961-1998), více jak 3200 žáků a žákyň, z nichž většina u mně odmaturovala z českého jazyka a literatury.

Zbývá poděkovat všem organizátorům bez rozdílů. Všude bylo zajištěno občerstvení, venku v parku i v budově školy, kde točili pivo Krakonoš, nabízeli limonádu, kávu i čaj. Pro hladové byly v tělocvičně klobásy, v jídelně připravily skvělé kuchařky i zvěřinový guláš. Bohatý výběr rychlého občerstvení nabízely též mnohé stánky a stany v přilehlém parku.

Chci doufat, že se podaří týmu – kolektivu České lesnické akademii v Trutnově beze zbytku naplnit cíle nového ředitele školy Ing. Miloše Pochobradského, které připomněl ve svém projevu spatra i ve Facíru a v Lesnické práci (č.9/září 2020)), že během svého působení chce stavět na třech pilířích: a to aby „absolvent ČLA byl slušný a vychovaný člověk“, aby studenti byli odborně perfektně vzdělaní, a za třetí je důležitá znalost cizích jazyků, aby se náš absolvent uměl prostě ve světě domluvit“, což jsou i pro nás sympatické a plně přijatelné výchovné cíle.

Závěrem lze shrnout, že trutnovské oslavy Dny evropského dědictví i oslavy 75. výročí České lesnické akademie Trutnov, střední lesnická škola a vyšší odborná škola, se zcela vydařily a z našeho Trutnova, sídla školy, odjížděli přítomní absolventi a absolventky zcela spokojení a spokojené. Přátelské setkání absolventů svůj cíl splnilo, i když letos bylo komornější. Absolventi mohli navštívit řadu pozoruhodných trutnovských památek i kulturních zařízení. Děkujeme všem, kteří se o zdar a úspěch oslavy přičinili a zasloužili.

PhDr. Jiří UHLÍŘ, emeritní pedagog České lesnické akademie Trutnov, v Jaroměři v neděli 13. 9. 2020, 23.05 hodin.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.