Maturitní zkoušky

Studenti středního čtyřletého prezenčního a pětiletého dálkového studia ve studijních oborech Lesnictví, Ekologie a životní prostředí a Mechanizace a služby zakončí své působení na České lesnické akademii Trutnov státní maturitní zkouškou. Po zdárném vykonání společné a profilové části maturitních zkoušek získávají maturitní vysvědčení.

Podzimní maturitní zkoušky 2019 - 2020

Informace k organizaci maturitních zkoušek v době koronavirové pandemie

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky.

Žáci budou konat maturitní zkoušku ze zkoušek, které uvedli v přihlášce k maturitní zkoušce. V rámci společné části maturitní zkoušky se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce. Didaktické testy budou. Podrobnosti můžete sledovat zde maturita.cermat.cz nebo zde www.msmt.cz. Všechny potřebné a zatím dostupné informace naleznete přehledně zpracované v níže uvedené příloze.

Části maturitní zkoušky

Společná část

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 2 zkoušek, a to ze zkoušky z českého jazyka a zkoušky z cizího jazyka (AJ, NJ) nebo matematiky. Zkouška z českého jazyka a cizího jazyka se skládá z písemné části a ústní části. Zkouška z matematiky se skládá písemně. Písemné části zkoušek společné části maturitní zkoušky jsou neveřejné. Účast je povolena pedagogickému pracovníkovi pověřenému funkcí zadavatele, školnímu maturitnímu komisaři, řediteli školy a školním inspektorům České školní inspekce. Ostatní části zkoušek jsou veřejné.

Profilová část

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou nebo tří povinných zkoušek. Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek podle RVP nebo původních učebních dokumentů (u žáků, kteří se ještě nevzdělávali podle RVP, ŠVP)  dále stanoví formu, témata a termíny konání těchto zkoušek. Žák může dále konat nejvýše 4 nepovinné zkoušky. Bližší informace o nové maturitě: www.novamaturita.cz.

Předměty maturitních zkoušek

41-46-M/01 Lesnictví - třída 4.A

Pro třídy oboru 41-46-M/01 Lesnictví čtyřleté formy vzdělávání byly ředitelem školy stanoveny předměty profilové maturitní zkoušky. Profilová část MZ obsahuje: 2 povinné předměty pěstování lesa a praktická zkouška z odborných předmětů a jeden povinně volitelný předmět z těchto předmětů hospodářská úprava lesa, lesní těžba, ochrana lesa a ekonomika. Předměty dobrovolné mat. zkoušky - jiné předměty s minimálně čtyřhodinovou dotací v učebním plánu oboru.

 • Společná část - písemná práce z českého jazyka
 • Společná část - písemná práce z anglického jazyka
 • Společná část - didaktický test z matematiky
 • Společná část - didaktický test z českého jazyka
 • Společná část - didaktický test z anglického jazyka
 • Společná část - ústní zkoušky český jazyk a anglický jazyk
 • Profilová část - praktické maturitní zkoušky
 • Profilová část - ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí - třída 4.O

Pro třídy oboru 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí byly ředitelem školy stanoveny předměty profilové maturitní zkoušky. Profilová část MZ obsahuje: 1 povinný předměty ekologie a jeden povinně volitelný předmět z těchto předmětů botanika, zoologie, lesnictví, společná zkouška z ochrany životního prostředí a enviromentální výchovy. Předměty dobrovolné mat. zkoušky - jiné předměty s minimálně čtyřhodinovou dotací v učebním plánu oboru.

 • Společná část - písemná práce z českého jazyka
 • Společná část - písemná práce z anglického jazyka
 • Společná část - didaktický test z matematiky
 • Společná část - didaktický test z českého jazyka
 • Společná část - didaktický test z anglického jazyka
 • Společná část - ústní zkoušky český jazyk a anglický jazyk
 • Profilová část - ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

41-45-M/01 Mechanizace a služby - třída 4.C

Pro třídy oboru 41-45-M/01 Mechanizace a služby byly ředitelem školy stanoveny předměty profilové maturitní zkoušky. Profilová část MZ obsahuje: 2 povinné předměty servis a opravy a praktická zkouška z odborných předmětů a jeden povinně volitelný předmět z těchto předmětů: stroje a zařízení, lesní těžba, ekonomika. Předměty dobrovolné mat. zkoušky - jiné předměty s minimálně čtyřhodinovou dotací v učebním plánu oboru.

 • Společná část - písemná práce z českého jazyka
 • Společná část - písemná práce z anglického jazyka
 • Společná část - didaktický test z matematiky
 • Společná část - didaktický test z českého jazyka
 • Společná část - didaktický test z anglického jazyka
 • Společná část - ústní zkoušky český jazyk a anglický jazyk
 • Profilová část - praktické maturitní zkoušky
 • Profilová část - ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Studijní materiály

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.