Studenti středního čtyřletého prezenčního a pětiletého dálkového studia ve studijních oborech Lesnictví, Ekologie a životní prostředí a Mechanizace a služby zakončí své působení na České lesnické akademii Trutnov státní maturitní zkouškou. Po zdárném vykonání společné a profilové části maturitních zkoušek získávají maturitní vysvědčení.

Opravné termíny

Ve školním roce 2020-2021 došlo u maturitních zkoušek ke spoustě změn. Proto doporučujeme všechny informace  k maturitní zkoušce důkladně prostudovat. To nejpodstatnější je, že od letošního školního roku zůstávají ve společné (státní) části maturitní zkoušky pouze didaktické testy, a to z českého jazyka (všichni studenti) a z cizího jazyka nebo matematiky (dle volby). Dále vydalo MŠMT  dne 15. března 2021 mimořádné opatření k maturitním zkouškám, z něhož vyplývá, že to, zda žák může maturovat či ne, rozhodlo již první pololetí školního roku 2020/2021. Kdo prospěl, je nezávisle na známce ve 2. pololetí připuštěn k maturitě. Žák, který v 1.pololetí neprospěl, nebo který byl neklasifikován, musí být přezkoušen komisionálně. Termín zkoušky nařizuje ředitel školy, a to tak, aby se konala do 30.6.2021. Pokud  ale žák požádá, koná opravnou zkoušku do 31.3.2021, aby mohl v případě úspěšného vykonání této zkoušky maturovat ještě v řádném jarním maturitním termínu. Kdo tak do 31.3.2021 neučiní koná opravnou zkoušku v termínu stanoveném ředitelem školy do 30.6.2021 a pokud tuto zkoušku úspěšně vykoná, může maturovat v podzimním termínu. V případě , že žák u opravné zkoušky neuspěl, může požádat ředitele školy o opakování ročníku. 

Níže najdete informace k těm podmínkám maturitní zkoušky, které jsou v kompetenci ředitele školy. Ostatní informace naleznete na stránkách CERMATu včetně maturitního kalendáře s jednotlivými termíny. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají pouze formou dobrovolné ústní zkoušky před maturitní komisí. 

Písemná práce

 • Český jazyk a literatura - NEKONÁ SE
 • Anglický jazyk - NEKONÁ SE

Ústní zkouška

Český jazyk a literatura - hodnotí maturitní komise

 • zkouška: dobrovolná
 • vymezený čas: 20 minut na přípravu a 15 minut na zkoušku
 • forma zadání: vylosovaný pracovní list
 • povolené pomůcky: psací potřeby
 • hodnocení: 24 -28 bodů - známka 1, 21 -23 bodů -známka 2,16 -20 bodů -známka 3, 13 -15 bodů- známka 4 , do 12 bodů -známka 5

Žák je hodnocen v 7 oblastech, v každé může získat maximálně 4 body, nejvýše tedy 28 bodů. Za 1. a 2. kritérium dohromady musí žák získat alespoň 4 body a alespoň 3 body za 1. kritérium, jinak je celkově hodnocen 0 body. Celkové hodnocení profilové části z českého jazyka a literatury - 40 % tvoří písemná práce a 60 % tvoří ústní zkouška

Anglický jazyk - hodnotí maturitní komise

 • zkouška: dobrovolná
 • vymezený čas: 20 minut na přípravu a 15 minut na zkoušku
 • forma zadání: vylosovaný pracovní list, který obsahuje 4 části ke konkrétnímu tématu včetně ověření znalosti odborné technologie
 • povolené pomůcky: překladový slovník a psací potřeby
 • hodnocení: 34 -39 bodů - známka 1, 29 -33 bodů - známka 2, 23 -28 bodů - známka 3, 18 -22 bodů - známka 45, 0 - 17 bodů - známka 5

Žák je hodnocen za každou  ze 4 částí zadání maximálně 9 body, výslovnost se hodnotí u všech úkolů dohromady (max. 3 body). Žák tedy může získat nejvýše 39 bodů. Celkové hodnocení profilové části z anglického jazyka- 40 % tvoří písemná práce a 60 % tvoří ústní zkouška.

Profilová část

Lesnictví - 4.A

Termín praktické zkoušky je 31.5. - 3.6.2021 a teoretické zkoušky 8.6. - 11.6.2021. Tento termín bude závislý na počtu přihlášených žáku na dobrovolnou zkoušku z ČJL a AJ.

Pro třídy oboru 41-46-M/01 Lesnictví bylo ředitelem školy stanoveno, že profilová část maturitní zkoušky z odborných předmětů obsahuje 3 povinné zkoušky:

 • povinná zkouška z předmětu pěstování lesa (příprava 15 minut, vlastní zkouška 15 minut)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (přípravu 2 hodiny, vlastní zkouška 30 minut a hodnocení komplexní znalosti z odborných předmětů - PEL, HUL, OCL, LET)
 • povinně volitelná zkouška z těchto předmětů: hospodářská úprava lesa, lesní těžba, ochrana lesa a ekonomika (příprava 15 minut, vlastní zkouška 15 minut)

Předměty dobrovolné maturitní zkoušky lze vybrat z předmětů s minimálně čtyřhodinovou dotací v rámci průběhu celého studia v učebním plánu oboru.

Ekologie a životní prostředí - 4.O

Termín teoretické zkoušky je 3. a 4.6.2021. Tento termín bude závislý na počtu přihlášených žáku na dobrovolnou zkoušku z ČJL a AJ.

Pro třídy oboru 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí bylo ředitelem školy stanoveno, že profilová část maturitní zkoušky z odborných předmětů obsahuje 2 povinné zkoušky:

 • povinná zkouška z předmětu ekologie (příprava 20 minut, vlastní zkouška 20 minut)
 • povinně volitelná zkouška z těchto předmětů: botanika, zoologie, lesnictví, společná zkouška z ochrany životního prostředí a enviromentální výchovy (příprava 15 minut, vlastní zkouška 15 minut)

Předměty dobrovolné maturitní zkoušky lze vybrat z předmětů s minimálně čtyřhodinovou dotací v rámci průběhu celého studia v učebním plánu oboru.

Mechanizace a služby - 4.C

Termín praktické zkoušky je 31.5.2021 a teoretické zkoušky 1.6. a 2.6.2021. Tento termín bude závislý na počtu přihlášených žáku na dobrovolnou zkoušku z ČJL a AJ.

Pro třídy oboru 41-45-M/01 Mechanizace a služby bylo ředitelem školy stanoveno, že profilová část maturitní zkoušky z odborných předmětů obsahuje 3 povinné zkoušky:

 • povinná zkouška z předmětu servis a opravy (příprava 15 minut, vlastní zkouška 15 minut)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (příprava 30 minut, vlastní zkouška 30 minut)
 • povinně volitelná zkouška z těchto předmětů: stroje a zařízení, lesní těžba, ekonomika (příprava 15 minut, vlastní zkouška 15 minut)

Předměty dobrovolné maturitní zkoušky lze vybrat z předmětů s minimálně čtyřhodinovou dotací v rámci průběhu celého studia v učebním plánu oboru.

Lesnictví - 5.DS

Termín praktické zkoušky je 4.6.2021 a teoretické zkoušky 7.6.2021.

Pro třídy oboru 41-46-M/01 Lesnictví bylo ředitelem školy stanoveno, že profilová část maturitní zkoušky z odborných předmětů obsahuje 3 povinné zkoušky:

 • povinná zkouška z předmětu pěstování lesa (příprava 15 minut, vlastní zkouška 15 minut)
 • praktická zkouška z odborných předmětů (přípravu 2 hodiny, vlastní zkouška 30 minut a hodnocení komplexní znalosti z odborných předmětů - PEL, HUL, OCL, LET)
 • povinně volitelná zkouška z těchto předmětů: hospodářská úprava lesa, lesní těžba, ochrana lesa a ekonomika (příprava 15 minut, vlastní zkouška 15 minut)

Předměty dobrovolné maturitní zkoušky lze vybrat z předmětů s minimálně čtyřhodinovou dotací v rámci průběhu celého studia v učebním plánu oboru.

Studijní materiály

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Lesnická škola

csenfrdeitplskslsv

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.