Závěrečné zkoušky

Studenti středního tříletého studia v učebním oboru Lesní mechanizátor, zakončí své působení na České lesnické akademii Trutnov závěrečnou zkouškou. Po zdárném vykonání ústních zkoušek a praktických zkoušek, které jsou pro studenty připraveny přímo v terénu, získají výuční list.

Stanovení termínů závěrečné zkoušky pro školní rok 2019/2020

V souladu s § 5, odst. 1 vyhl. MŠMT ČR č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, a § 75 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji následující termíny závěrečných zkoušek v oboru vzdělání 41 - 56 - H/01 Lesní mechanizátor:

  • Písemná zkouška - pondělí 1. 6. 2020
  • Praktická zkouška - čtvrtek 4. 6., pátek 5. 6. a pondělí 8. 6. 2020
  • Ústní zkouška - pondělí 15. 6 a úterý 16. 6. 2020
  • Předání VL a vysvědčení o ZZ - středa 17. 6. 2020 od 14:00, aula Svoboda nad Úpou

Termíny pro opravné a náhradní zkoušky pro školní rok 2019/2020

  • Písemná zkouška - pondělí 14. 9. 2020
  • Praktická zkouška - úterý 15. 9. 2020
  • Ústní zkouška - úterý 15. 9. 2020
  • Písemná zkouška - pondělí 7. 12. 2020
  • Praktická zkouška - úterý 8. 12. 2020
  • Ústní zkouška - úterý 8. 12. 2020

Informace pro obor 41-56-H/01 Lesní mechanizátor

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.