V denním čtyřletém studiu se žáci připravují na odborné práce spojené s prací lesního a mysliveckého hospodáře.

Číst dál

Absolventi získávají úplnou kvalifikaci vzdělaných odborníků v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

Číst dál

Je čtyřletý studijní obor, který v denním studiu poskytuje střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Číst dál

Zajišťuje střední vzdělání s výučním listem, ukončené závěrečnou zkouškou. Doba přípravy žáka trvá tři roky.

Číst dál

Naše lesnická škola nabízí tříleté studium, které je zakončené absolutoriem s právem používat titul DiS za jménem. Lesnická škola přijímá absolventy gymnázií a středních odborných škol s maturitou. Na vyšší odborné škole lze studovat v denním studiu, ale i ve studiu kombinovaném při zaměstnání. Odborná složka vzdělání vytváří vědomostní základ pro formování odborného lesnicko-ekologického a biologického názoru.

Číst dál

Prezentační video školy