Lesnictví - vyšší

Naše lesnická škola nabízí tříleté studium, které je zakončené absolutoriem s právem používat titul DiS za jménem. Lesnická škola přijímá absolventy gymnázií a středních odborných škol s maturitou. Na vyšší odborné škole lze studovat v denním studiu, ale i ve studiu kombinovaném při zaměstnání. Odborná složka vzdělání vytváří vědomostní základ pro formování odborného lesnicko-ekologického a biologického názoru.

Vede k chápání přírodních zákonitostí a podpoře nových směrů v lesním hospodaření a v úpravách krajiny. Absolvent je schopen komplexně řešit problémy lesnické, životního prostředí i úpravy krajiny, vzhledem k naší legislativě i k legislativě EU. Dále je schopen podílet se na enviromentální výchově v místě svého působení, a to se zaměřením na žáky škol i na dospělou populaci. Odborné praxe probíhají v pobočkách ÚHÚL Brandýs nad Labem a v jednotlivých lesních správách Lesů ČR s.p. Vyšší odborná škola je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Teoretické znalosti aplikují studenti v praxi. Díky spolupráci s brněnskou rodinnou firmou HA-SOFT, s.r.o. máme k dispozici nejmodernější špičkový software pro komplexní řízení lesního hospodářství. Od roku 2019 pracují studenti v rámci výuky Lesnictví se SEIWINEM - nejpoužívanějším informačním systémem pro řízení lesního hospodářství v ČR.

Denní studium

 • 41-32-N/01 Lesnictví
 • 3 letý studijní obor
 • Stipendium se neposkytuje.
 • Poplatek za studium činí 2.000 Kč za pololetí.

Přijímací řízení

 • termín podání přihlášky do 30. 4. 2020
 • počet přijímaných studentů - 15
 • Přijímací zkouška se nekoná.

Kombinované studium

 • 41-32-N/01 Lesnictví
 • 3 leté vyšší studium
 • Stipendium se neposkytuje.
 • Poplatek za studium činí 2.000 Kč za pololetí.

V kombinovaném studiu se vyučuje podle rozpisu témat modulů denního studia. Obsah a rozsah učiva si ve svých ročních plánech přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v rozpisu hodin dálkového studia s náročností jednotlivých celků na samostudium. Harmonogram konzultací bude rozepsán s ohledem na potřeby jednotlivých modulů v rozsahu čtyř třídenních konzultací (čtvrtek, pátek, sobota) ve studijním období. Konzultační hodiny stanovené pro odbornou praxi se soustřeďují do pětidenního soustředění ve studijním období.

Zkouškové období u kombinované formy vzdělání odpovídá samostudiu a přípravě na hodnocení u denní formy vzdělání a je ve stejném rozsahu.

Přijímací řízení

 • 1. kolo přijímacího řízení - termín podání přihlášky do 30. 4. 2020
 • počet přijímaných studentů - 15
 • Přijímací zkouška se nekoná.

Prezentační video školy