Ředitel České lesnické akademie Trutnov vyhlásil kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro obory ukončené maturitní zkouškou - Lesnictví, Mechanizace a služby, Ekologie a životní prostředí a pro obory ukončení výučním listem - Lesní mechanizátor.

Aktuální informace k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, ve dnech 3. a 4.5.2021 se od 8:15 na naší škole Česká lesnická akademie Trutnov, Lesnická 9, 541 01 Trutnov, konají jednotné přijímací zkoušky, na které jste již obdrželi pozvánku (6.4.2021 odeslána Českou poštou). Podmínkou pro umožnění účasti žáka na těchto zkouškách je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19. Pro příjímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje účast na přijímacích zkouškách doložením potvrzení o negativním textu na COVID-19, které není starší než 7 dní. Podrobnosti k tomuto testování Vám sdělí ZŠ, ze které se žák na naši školu hlásí.

Studium ukončené maturitní zkouškou

Uchazeči o studium maturitních oborů denní formy studia budou konat Jednotnou přijímací zkoušku. U dálkové formy studia oboru Lesnictví se přijímací zkouška nekoná. Podrobné informace o Jednotné přijímací zkoušce najdete na webových stránkách Cermatu. V případě neotevření některého oboru z důvodu nedostatku přihlášených bude těmto uchazečům nabídnuto případné volné místo na jiném studijním oboru.

41-46-M/01 Lesnictví – denní forma

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 52
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce - ANO
 • Termín podání přihlášky - do 1.3.2021
 • Termíny přijímací zkoušky - 3. a 4.5.2021
 • Náhradní termín přijímací zkoušky - 2. a 3.6.2021
 • Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení - 19.5. až 21.5.2021 (v náhradním termínu 14. - 16.6.2021)

41-45-M/01 Mechanizace a služby – denní forma

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 26
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce - ANO
 • Termín podání přihlášky - do 1.3.2021
 • Termíny přijímací zkoušky - 3. a 4.5.2021
 • Náhradní termín přijímací zkoušky - 2. a 3.6.2021
 • Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení - 19.5. až 21.5.2021 (v náhradním termínu 14. - 16.6.2021)

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí – denní forma

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 26
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce – ANO
 • Termín podání přihlášky - do 1.3.2021
 • Termíny přijímací zkoušky - 3. a 4.5.2021
 • Náhradní termín přijímací zkoušky - 2. a 3.6.2021
 • Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení - 19.5. až 21.5.2021 (v náhradním termínu 14. - 16.6.2021)

41-46-M/01 Lesnictví – dálková forma

 • Dálková forma studia Lesnictví bude otevřena při dostatečném počtu uchazečů (26)
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce - ANO
 • Termín podání přihlášky - do 1.3.2021
 • Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení - 28.4.2021

Kritéria pro přijetí

 1. Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku.
 2. Přijímací zkouška ve formě centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky (jednotné testy připravené a hodnocené Cermatem) se koná v budově školy v Trutnově, Lesnická 9.
 3. Výsledky přijímací zkoušky (testů) z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA (50 bodů za JEDEN předmět, dohromady maximálně 100 bodů).
 4. Znalosti uchazeče vyjádřené celkovým hodnocením na vysvědčení za první pololetí 8. ročníku ZŠ - maximálně 46 bodů za průměr 1 a 0 bodů za průměr 3 a výše.
 5. Účast na okresních a vyšších kolech školních postupových soutěží (max. 15 bodů): za okresní kolo - 5 bodů, za krajské kolo - 10 bodů, za celostátní kolo - 15 bodů.
 6. Účast na přírodovědném táboře ČLA Trutnov - 5 bodů.

V celkovém hodnocení lze získat maximálně 166 bodů. Uchazeči budou přijati v pořadí podle součtu dosažených bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích do naplnění počtu přijímaných uchazečů v oboru.

Pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání, bude do 8.3.2021 zveřejněno na stránkách školy, že se přijímací zkoušky do daného oboru nekonají.

Důležité informace

Studium ukončené výučním listem

41-56-H/01 Lesní mechanizátor – denní forma

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 30
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce – ANO
 • Termín podání přihlášky - do 1.3.2021
 • Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení - 19.5. až 21.5.2021

Důležité informace

 • Přijímací zkoušky se u oboru Lesní mechanizátor nekonají!
 • Znalosti uchazeče vyjádřené celkovým hodnocením na vysvědčení za první pololetí 8. ročníku ZŠ - maximálně 46 bodů za průměr 1 a 0 bodů za průměr 5.
 • V přijímacím řízení budou hodnoceny znalosti uchazečů vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání. Hodnocen bude celkový prospěch uchazečů za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ.
 • Uchazeči budou přijati v pořadí podle průměru stanoveného z výše uvedených průměrů do počtu přijímaných uchazečů v oboru.
 • Žáci oboru Lesní mechanizátor mohou získat Stipendium Královéhradeckého kraje 300 - 600 Kč měsíčně a za klasifikaci v odborném výcviku až 4.000 Kč jednorázově.
 • Žáci oboru Lesní mechanizátor mohou získat Stipendium od společnosti Lesy České republiky s.p. 3.000 Kč měsíčně a žáci prvního ročníku obdrží jednorázový příspěvek 3.000 Kč na úhradu osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) pro odborný výcvik.
 • Vzor přihlášky byl stanoven MŠMT a je k dispozici ke stažení.
 • Nutno doplnit adresu školy: Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Lesnická škola

csenfrdeitplsv

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.