Základní informace

 • 41-32-N/01 Lesnictví
 • 3 leté vyšší studium
 • Stipendium se neposkytuje.
 • Poplatek za studium činí 2.000 Kč za pololetí.

Přijímací řízení pro 2. kolo

 • 2. kolo přijímacího řízení - termín podání přihlášky do středy 23. 8. 2023
 • předpokládaný počet přijímaných studentů - 12
 • Přijímací zkouška se nekoná.

Přijímací řízení pro 1. kolo

 • 1. kolo přijímacího řízení - termín podání přihlášky do středy 31. 5. 2023
 • počet přijímaných studentů - minimálně 28
 • Přijímací zkouška se nekoná.

Kritéria přijímacího řízení

 • průměr z maturitního vysvědčení (max. 16 bodů)
 • odborná praxe v zemědělství a lesnictví (max. 5 bodů)
 • prokazatelný zájem o obor, například aktivní práce v zájmových organizacích v oborech, které jsou předmětem studia - myslivost, ochrana přírody, a jiné (max. 5 bodů)

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru