Naše lesnická škola nabízí tříleté studium, které je zakončené absolutoriem s právem používat titul DiS za jménem.

Lesnická škola přijímá absolventy gymnázií a středních odborných škol s maturitou. Na vyšší odborné škole lze studovat v denním studiu, ale i ve studiu kombinovaném při zaměstnání. Odborná složka vzdělání vytváří vědomostní základ pro formování odborného lesnicko-ekologického a biologického názoru.

Vede k chápání přírodních zákonitostí a podpoře nových směrů v lesním hospodaření a v úpravách krajiny. Absolvent je schopen komplexně řešit problémy lesnické, životního prostředí i úpravy krajiny, vzhledem k naší legislativě i k legislativě EU. Dále je schopen podílet se na enviromentální výchově v místě svého působení, a to se zaměřením na žáky škol i na dospělou populaci. Odborné praxe probíhají v pobočkách ÚHÚL Brandýs nad Labem a v jednotlivých lesních správách Lesů ČR s.p. Vyšší odborná škola je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Teoretické znalosti aplikují studenti v praxi. Díky spolupráci s brněnskou rodinnou firmou HA-SOFT, s.r.o. máme k dispozici nejmodernější špičkový software pro komplexní řízení lesního hospodářství. Od roku 2019 pracují studenti v rámci výuky Lesnictví se SEIWINEM - nejpoužívanějším informačním systémem pro řízení lesního hospodářství v ČR.

Formy studia

 • denní forma vzdělávání -  NEOTEVŘENO pro školní rok 2021 - 2022
 • kombinovaná forma vzdělávání -  OTEVŘENO pro školní rok 2021 - 2022

Denní studium

 • 41-32-N/01 Lesnictví
 • 3 letý studijní obor
 • Stipendium se neposkytuje.
 • Poplatek za studium činí 2.000 Kč za pololetí.

Přijímací řízení

 • termín podání přihlášky do 31. 5. 2021
 • počet přijímaných studentů - 15
 • Přijímací zkouška se nekoná.

Kombinované studium

 • 41-32-N/01 Lesnictví
 • 3 leté vyšší studium
 • Stipendium se neposkytuje.
 • Poplatek za studium činí 2.000 Kč za pololetí.

V kombinovaném studiu se vyučuje podle rozpisu témat modulů denního studia. Obsah a rozsah učiva si ve svých ročních plánech přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v rozpisu hodin dálkového studia s náročností jednotlivých celků na samostudium. Harmonogram konzultací bude rozepsán s ohledem na potřeby jednotlivých modulů v rozsahu pěti třídenních konzultací (pátek, sobota, neděle) ve studijním období. Konzultační hodiny stanovené pro odbornou praxi se soustřeďují do pětidenního soustředění ve studijním období.

Zkouškové období u kombinované formy vzdělání odpovídá samostudiu a přípravě na hodnocení u denní formy vzdělání a je ve stejném rozsahu.

Přijímací řízení pro 1. kolo

 • 1. kolo přijímacího řízení - termín podání přihlášky do 31. 5. 2021
 • počet přijímaných studentů - minimálně 15
 • Přijímací zkouška se nekoná.

Přijímací řízení pro 2. kolo

 • 2. kolo přijímacího řízení - termín podání přihlášky do 24. 8. 2021
 • počet přijímaných studentů - minimálně 2
 • Přijímací zkouška se nekoná.

Kritéria přijímacího řízení

 • průměr z maturitního vysvědčení (max. 16 bodů)
 • odborná praxe v zemědělství a lesnictví (max. 5 bodů)
 • prokazatelný zájem o obor, například aktivní práce v zájmových organizacích v oborech, které jsou předmětem studia - myslivost, ochrana přírody, a jiné (max. 5 bodů)

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Lesnická škola

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.