Naše lesnická škola nabízí tříleté studium, které je zakončené absolutoriem s právem používat titul DiS za jménem.

Lesnická škola přijímá absolventy gymnázií a středních odborných škol s maturitou. Na vyšší odborné škole lze studovat kombinovanou formou. Pět víkendových konzultací (pátek až neděle) za pololetí je doplněno týdnem odborných praxí.

Odborná složka vzdělání vytváří vědomostní základ pro formování odborného lesnicko-ekologického a biologického názoru. Vede k chápání přírodních zákonitostí a podpoře nových směrů v lesním hospodaření a v úpravách krajiny. Absolvent je schopen komplexně řešit problémy lesnické, životního prostředí i úpravy krajiny, vzhledem k naší legislativě i k legislativě EU. Dále je schopen podílet se na environmentální výchově v místě svého působení, a to se zaměřením na žáky škol i na dospělou populaci. Odborné praxe probíhají na Školním polesí, v pobočkách ÚHÚL Brandýs nad Labem a v jednotlivých lesních správách Lesů ČR s.p. Vyšší odborná škola je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Teoretické znalosti aplikují studenti v praxi. Díky spolupráci s brněnskou rodinnou firmou HA-SOFT, s.r.o. máme k dispozici nejmodernější špičkový software pro komplexní řízení lesního hospodářství. Od roku 2019 pracují studenti v rámci výuky Lesnictví se SEIWINEM - nejpoužívanějším informačním systémem pro řízení lesního hospodářství v ČR.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru