Naše škola byla vybrána do projektu EDUgrant, díky kterému budou pořízeny nové učební pomůcky. Cílem zapojení školy do projektu je vybudování výzkumné stanice, která bude sloužit pro výuku odborných předmětů jako je Pěstování lesa, Hospodářská úprava lesa, Nauka o lesním prostředí, Ochrana lesa.

Na této výzkumné stanici budeme měřit meteorologické jevy, jako jsou teplota, vlhkost, množství srážek, rychlost větru. Tyto veličiny následně porovnáme jak na volné ploše, tak v jednotlivých přilehlých porostech. Dále dojde k měření přírůstů stromů v návaznosti na roční období a množství srážek.

Cílem projektu výstavby výzkumné stanice je inovovat metody výuky a pořídit moderní vybavení, a přispět tak ke zvýšení kvality vzdělání. Součástí výzkumné stanice bude meteostanice vybavena čidly teploty a vlhkosti vzduchu, čidly globálního záření, anemometrem, srážkoměrem, dataloggerem, stožárem, solárním panelem. Stanice bude dále vybavena registračními čidly teploty a vlhkosti vzduchu, registračním dendrometrem, sadou pro měření půdní vlhkosti a mobilním registračním srážkoměrem.

Realizace projektu přinese následující změny

  • Zahájení výzkumné činnosti na maturitních oborech a VOŠ
  • Odstranění bariér při studiu odborných předmětů ve vazbě na budoucí praktické uplatnění a zatraktivnění výuky.
  • Inovaci přístrojového vybavení. Pořízené měřící vybavení umožní zefektivnit praktickou výuku.
  • Zvýšení odborné kompetence.
  • Pořízené moderní technologie umožní vyhodnocovat data, která se budou následně zpracovávat. Databáze záznamů bude sloužit navazujícím aktivitám.
  • Výzkumná činnost zlepší prezentační dovednosti našich studentů.
  • Spolupráce s Českým hydrometeorologickým ústavem, který nám bude poskytovat data z jiných stanic.

Během celého školního roku budeme zkoumat meteorologické jevy a následně zpracovávat výstupy ze všech zařízení. V průběhu školního roku natočíme ukázkové video. Děkujeme kolektivu z EDUteamu, který naši školu vybral, čehož si velmi vážíme.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru