Zlepšení situace nabídky celoživotního učení podle požadavků trhu práce ve vybraných oborech Královéhradecký kraj řešil vytvořením center odborného vzdělávání některých oborů s využitím potenciálu škol, které budou garantují kvalitu vzdělávacího procesu počátečního a dalšího vzdělávání se zaměřením na progresivní technologie a metody.

O projektu Centrum odborného vzdělávání v lesnictví

Tímto projektem byla vytvořena infrastruktura školy se zaměřením na oblast lesnictví a související činnosti. Výstupy především slouží pro rozšíření možností praktické částí vzdělávacího procesu s využitím pro rozšíření nabídky dalšího vzdělávání podle potřeb zájemců, úřadů práce, vlastníků lesů a zaměstnavatelů. Vystavěna byla přístavba s odbornými učebnami, přednáškovým sálem, s potřebným zázemím nutným pro zajištění vzdělávacího procesu.

  • Region: Královéhradecký kraj
  • Evropský fond: ERDF
  • Operační program: ROP NUTS II Severovýchod
  • Žadatel: Královéhradecký kraj
  • Registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/09.00515
  • Zahájení projektu: 21.6.2010
  • Ukončení projektu: 30.5.2011
  • Výše dotace EU: 30 451 576,98 Kč
  • Veřejné zdroje ČR: 5 373 807,00 Kč
  • Celková dotace: 35 825 383,98 Kč

O projektu COV ve veřejných médiích

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru