Projekt zaměřen na modernizaci systému vzdělávání v technických a přírodovědných oborech. Hlavní náplní projektu je pomocí informačních technologií a technického zařízení zkvalitnit vzdělávací proces a to zvláště v technických a přírodovědných oborech.

O projektu Modernizace výuky ČLA

Smyslem projektu je propojit pořízené technické vybavení s aktivními a inovativními formami vzdělávání a tímto způsobem podpořit rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Projekt je koncipován tak, aby v první fázi došlo k nákupu potřebného technického zařízení, které bude propojeno s vzděláváním učitelů, kteří díky němu za použití nového moderního vybavení vytvoří příručku modelových výukových jednotek založených na osvojování klíčových kompetencí.

V další fázi bude příručka pilotně zkoušena ve vzdělávacím procesu s žáky ČLA. Na základě vyhodnocení pak budou výukové jednotky začleňovány do ŠVP ČLA tak, aby napomohly dokončení kurikulární reformy. Hlavní pedagogický výstup projektu (příručka), pak bude zveřejněn pro další vzdělávací subjekty.

  • Celý název projektu: Modernizace výuky v technických a přírodovědných oborech na České lesnické akademii v Trutnově
  • Zkrácený název projektu: Modernizace výuky na ČLA
  • Předpokládaný datum zahájení projektu: 1.12.2011
  • Předpokládaný datum ukončení projektu: 30.6.2014
  • Předpokládaná doba trvání projektu: 31 měsíců

Úvodní schůzka pro účastníky projektu

Ve čtvrtek 19.4.2012 proběhla v aule naší školy úvodní schůzka k novému projektu Modernizace výuky ČLA. Díky tomuto projektu má naše škola možnost získat velmi drahé a moderní učební pomůcky, které budou sloužit pro výuku odborných předmětů.

Pracovní schůzky se zúčastnili všichni učitelé včetně vedení školy. Úvodem byli řečeny důležité informace vedoucí k realizaci celého projektu. Také došlo k rozdělení učitelů do tématicky zaměřených pracovních skupin a zvolení jejich hlavních koordinátorů. Ti pak budou úzce spolupracovat s vedoucím celého projektu.

Seznam pracovních skupin

  • Odborné lesnické předměty 1
  • Odborné lesnické předměty 2
  • Hospodářské lesnické předměty
  • Předměty chemie a biologie
  • Předměty matematika a fyzika

Modernizace výuky na ČLA Trutnov

V rámci projektu s názvem Modernizace výuky na ČLA Trutnov z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost škola získala mimo jiné špičkové dendrometrické pomůcky, které využije především ve výuce Hospodářské úpravy lesů a dalších odborných lesnických předmětů. Jedná se o 6 výškoměrů SILVA CM 1015/2025,3 výškoměry HEC, 2 laserové výškoměry VertexLaser 402, 2 elektronické relaskopické výškoměry HEC-R, 2 dálkoměry Nicon Forestry PRO, 2 ultrazvukové plochoměrné soupravy XSCAPE a 2 elektronické průměrky Digitech Professional.

Výstupy z projektu

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru