Letos odstartoval nový vzdělávací program Evropské unie. Jmenuje se Erasmus+ a zastřešuje řadu bývalých akcí, např. Comenius, Leonardo da Vinci apod. Umožňuje spolupráci studentů, učitelů a dalších pracovníků škol z mnoha zemí. Hned na počátku byla laťka pro hodnocení grantů nasazena hodně vysoko, uspělo pouhých 16 % žadatelů.

O projektu Erasmus+

Naše škola patří mezi ně. Projekt „IKT ve výuce (nejen) jazyků“ navazuje na předchozí úspěšné projekty Modernizace výuky ČLA a Podpora kvality výuky pomocí ICT. V průběhu roku budou ve spolupráci s irskou University of Limerick posuzovány možnosti využití nových prostředků a metod IKT. Výstupy budou průběžně umísťovány na školní webové stránky. Projekt je plně financován z prostředků EU.

Mezinárodní seminář v Bruselu

Ve dnech 14. – 16. 12. 2014 proběhl v Bruselu mezinárodní seminář týkající se modernizace vyučování. Expert v tomto oboru Gert Lemmens seznámil 27 učitelů ze zemí Evropské unie s novými aplikacemi. Měli jsme možnost vyzkoušet si praktické využití programů Educreations, Prowise, QR Reader, Socrative, Mentimeter, Colar Mix nebo Teamviewer. Vytváření 3D materiálů, výukových videí, kvízů a dalších postupů při přípravě hodin by zajisté vyučování nejen teoretických, ale i odborných předmětů oživilo a učinilo atraktivnějším.

Workshopy probíhaly v nezvykle tichých kulisách, jaké nepamatuje Brusel již řadu let. Generální stávka dokonale ochromila celé město. Zavřeny byly školy, podniky, úřady, nefungovala doprava, v provozu byla pouze lékařská pohotovost. Teď už zbývá jen maličkost – dosáhnout toho, aby vybavenost iPady (nebo alespoň tablety) v našich školách dosáhla úrovně běžné v Belgii.

Stáž na Universitě Limerick

Projekt Erasmus+ byl v červnu zakončen 17 denní stáží na University Limerick v Irsku Nejlepší irská universita má 4 fakulty, v současnosti na ní studuje 13 tisíc studentů z celého světa. Na Pedagogické fakultě se kromě jiného zabývají výzkumem využití prostředků IKT ve výuce. V průběhu roku mi 6 odborníků zasílalo své přednášky, prezentace a hyperlinky k dalším zdrojům jako podklady pro teoretickou přípravu. během stáže jsem pak v průběhu 60 hodin náročných workshopů ověřoval nové poznatky v praxi. Řada metod je přenositelná i do našich podmínek.

Přípravná schůzka projektu Erasmus+

Ve dnech 30.11. až 3.12. probíhala na naší škole přípravná schůzka v rámci chystaného projektu Erasmus+. Spolu s francouzskou lesnickou školou z Vic Bigorre a slovenskou lesnickou školou z Liptovského Hrádku připravujeme projekt pro obor Ekologie a životní prostředí s názvem Thermal waters and Spas. Pevně věříme, že projekt bude v červnu 2016 schválen a rozšíříme tak počet úspěšných evropských projektů naší školy o další.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru