Projekt TWAS - Thermal Waters And Spas byl mezinárodním projektem financovaným EU - Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union a stal se úspěšným evropským projektem naší školy a dalších dvou partnerů.

Mezi ně se řadila francouzská lesnická škola z Vic Bigorre a slovenská lesnická škola z Liptovského Hrádku. Tito tři partneři z Francie, Slovenska a z České republiky měli velmi podobné zaměření a vyskytovali se v blízkosti národních parků s nabídkou odborných studií lesnictví a životního prostředí. Společně se zavázali vybrat v nejbližším okolí 3 lázeňské resorty, jež podrobili hlubšímu zkoumání z hlediska vědeckého, ekonomického i sociálně-kulturního. Došlo zde k propojení předmětů chemie, biologie, lesnictví, ochrany životního prostředí, dějepisu, zeměpisu, ICT, výtvarné výchovy a v neposlední řadě i anglického jazyka, jež se stal komunikačním prostředkem.

Největším přínosem pro velkou část odborného výzkumu, vzájemného obohacování se v komunikační sféře a získávání dalších znalostí, schopností a dovedností se staly týdenní mobility studentů. Veškeré výsledky byly prezentovány výstavou speciálních vzorků vod, reklamních plakátů, kalendářů a v podobě krátkých filmů dokumentujících zahraniční výjezdy studentů.

V období dvou let měla široká veřejnost možnost sledovat celý průběh projektu na webu školy, Facebooku, blogu http://thebluestream.wixsite.com/blog v regionálním tisku i v Českém rozhlase.

Pamětní deska zúčastněných škol v tomto projektu

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru