Žáci tříletého studia v učebním oboru 41-56-H/01 Lesní mechanizátor, zakončují své působení na České lesnické akademii Trutnov závěrečnou zkouškou a získávají výuční list (VL). Závěrečné zkoušky se uskuteční ve střediscích Svoboda nad Úpou a školní polesí.

Stanovení termínů závěrečné zkoušky pro školní rok 2022/2023

V souladu s § 5, odst. 1 vyhl. MŠMT ČR č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, a § 75 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji následující termíny závěrečných zkoušek v oboru vzdělání 41 - 56 - H/01 Lesní mechanizátor:

Řádné termíny pro opravné a náhradní zkoušky

  • Písemná zkouška - čtvrtek 01. 06. 2023
  • Praktická zkouška - pátek 02. 06. a pondělí 05. 06. 2023
  • Ústní zkouška - pondělí 12. 06 a úterý 13. 06. 2023
  • Předání VL a vysvědčení o ZZ: - středa 14. 6. 2023 od 14:00, aula Svoboda nad Úpou

1. termíny pro opravné a náhradní zkoušky

  • Písemná zkouška - pondělí 11. 09. 2023
  • Praktická zkouška - úterý 12. 09. 2023
  • Ústní zkouška - úterý 12. 09. 2023

2. termíny pro opravné a náhradní zkoušky

  • Písemná zkouška - pondělí 04. 12. 2023
  • Praktická zkouška - úterý 05. 12. 2023
  • Ústní zkouška - úterý 05. 12. 2023

Ke stažení

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru