Žáci tříletého studia v učebním oboru 41-56-H/01 Lesní mechanizátor, zakončují své působení na České lesnické akademii Trutnov závěrečnou zkouškou a získávají výuční list (VL). Závěrečné zkoušky se uskuteční ve střediscích Svoboda nad Úpou a školní polesí.

Stanovení termínů závěrečné zkoušky

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 47/2005 Sb.) a zvláštními pravidly pro konání závěrečných zkoušek v roce 2021, která jsou stanovena Opatřením obecné povahy (dále také OOP) ze dne 29. ledna 2021, č. j. MSMT-3258/2021-1 a dodatkem č. j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února 2021 vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušným správním orgánem podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) stanovuji následující termíny závěrečných zkoušek v oboru vzdělání 41 - 56 - H/01 Lesní mechanizátor:

Termíny pro řádné zkoušky

  • Písemná zkouška – středa 1. 6. 2022
  • Praktická zkouška - čtvrtek 2. 6., pátek 3. 6. a pondělí 6. 6. 2022
  • Ústní zkouška - pondělí 13.6 a úterý 14. 6. 2022
  • Předání VL a vysvědčení o ZZ - středa 15. 6. 2022 od 14:00, aula Svoboda nad Úpou

Termíny pro opravné a náhradní zkoušky

  • Písemná zkouška - pondělí 12. 9. 2022
  • Praktická zkouška - úterý 13. 9. 2022
  • Ústní zkouška - úterý 13. 9. 2022
  • Písemná zkouška - pondělí 5. 12. 2022
  • Praktická zkouška - úterý 6. 12. 2022
  • Ústní zkouška - úterý 6. 12. 2022

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru

Tento web používá technické cookie, které zajišťují základní technickou funkčnost webu a analytické cookie od Google Analytics, které využíváme pro generování anonymních statistik o používání našeho webu. Tyto informace využíváme pouze pro interní potřeby a dále je s nikým nesdílíme.