Domov mládeže je školské zařízení, které zabezpečuje žákům středních škol  kvalifikované  výchovné působení, ubytování a stravování.  Obsah výchovné činnosti v domově mládeže (dále jen DM) navazuje na obsah výchovně  vzdělávací práce střední školy DM je součástí  České lesnické akademie Trutnov.

V současné době slouží pouze žákům této školy. Ubytování v DM není pro žáky nárokové. Dle stávající vyhlášky č. 108/2005 Sb., o ubytovacích zařízeních, do DM jsou umísťováni žáci podle jeho kapacity v tomto pořadí: z dětských domovů, ze sociálních nebo zdravotních důvodů, jejichž rodiče dlouhodobě pracují v zahraničí, nadaní a talentovaní, ostatní dojíždějící a to podle místa trvalého bydliště od školy. Přednostně jsou umísťováni žáci nižších ročníků. O přijetí do DM rozhoduje ředitel. Umístění a ukončení ubytování žáků  v DM není správním aktem (s ohledem na § 22 zák. č. 564/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Provoz domova mládeže

Domov mládeže je v provozu během školního roku. Příjezd žáků na DM je v neděli do 21.00 hod. Odjezdy jsou stanoveny společně po ročnících v pátek ve 14.00 hod., není-li ředitelem DM a ČLA v jedné osobě stanoveno výjimkou jinak. Otázky provozu řeší vnitřní řád DM, který vydává ředitel a se kterým jsou žáci a jejich zákonní zástupci na první schůzce rodičů při zahájení škol. roku) -prokazatelně seznámeni. Vnitřní řád DM je  součástí školního řádu a je vyvěšen celoročně na přístupném místě. Obsahuje práva a povinnosti ubytovaných žáků.  Dojíždějící žáci mohou užívat zařízení DM (klubovny, posilovnu aj.) se stejnými právy a povinnostmi jako ubytovaní.

Dokumenty ke stažení

Online přihláška na DM Svoboda nad Úpou

Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru