Česká lesnická akademie Trutnov vyhlašuje veřejnou sbírku za účelem získání finančních prostředků na pořízení dřevěné sochy sv. Šimona Kananejského - patrona dřevorubců, která bude v souvislosti s 60. výročím zahájení výuky ve Svobodě nad Úpou instalována v tamějším areálu školy.

Svatý Šimon

je patronem především dřevorubců (kvůli pile), ale také barvířů, koželuhů, tkalců, zedníků. Svatý Šimon Kananejský nazýván také Horlivec nebo Zélóta byl jedním ze dvanácti apoštolů Ježíše Krista. Podle starobylého podání (u Pseudo - Abdia) působil společně s apoštolem Judou Tadeášem 13 let v Arménii a v Persii, kde nakonec oba spolu podstoupili mučednickou smrt. Šimon byl podle podání ukřižován a na kříži rozřezán pilou. Právě proto bývá pila nejčastěji zobrazovaným atributem svatého Šimona.

Sbírka je zahájena dne 10.6.2021 a potrvá do 30.9.2021.

Povolená veřejná sbírka bude prováděna shromažďováním příspěvků na zvláštní bankovní účet číslo 298753514/0300 zřízený u Československé obchodní banky, a. s., na který lze přispět libovolnou částkou. 

O sbírce a následně i o zhotovení sochy budeme informovat na našem webu. Dárce, který daruje 1.000 Kč a více, bude uveden na pamětní desce umístěné v blízkosti sochy, samozřejmě pokud si to bude přát. Věříme, že se nám společně s vámi podaří celou akci úspěšně zrealizovat. Všem, kteří se rozhodnou přispět, budeme vděčni a za každý finanční dar srdečně děkujeme a přikládáme fotografie z putování kmene stromu ke zhotoviteli sochy.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru